°C
woensdag 17 juli 2024

College presenteert sluitende begroting 2024

Foto: Christian Berlemon

Hillegom – Het college van Hillegom stuurt voor het jaar 2024 een sluitende begroting naar de gemeenteraad. De begroting heeft een positief saldo van ruim € 200.000, -. De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op het huidige takenpakket van de gemeente en verschillende (noodzakelijke) investeringen. Voor komend jaar is er een goede financiële uitgangspositie, maar meerjarig is er nog sprake van veel onzekerheden.

Stijgende kosten
De inflatie is voor iedereen hoog. De kosten voor de gemeente zijn op veel beleidsterreinen fors toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de woonlasten volgend jaar met ongeveer € 100,- per jaar zullen stijgen voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een woningwaarde van € 360.000,-.

Bestaanszekerheid is van het grootste belang
Daarom blijft het college ook in 2024 aandacht houden voor mensen die worstelen om rond te komen. We gaan beleid waarin we inwoners met een laag inkomen ondersteunen nog meer kenbaar maken. Inwoners, die nu tussen wal en schip (dreigen te) vallen, kunnen dan beter geholpen worden.

Toekomst bestendig bouwen
De vraag naar woningen in Hillegom is groot en stopt voorlopig niet. Door diverse oorzaken loopt de bouwproductie in Hillegom momenteel achter. Dit vraagt om een aanpak voor nu, op de middellange termijn als ook op de lange termijn.

Groenbeheerplan
Daarnaast gaat het college komend jaar aan de slag met het groenbeheerplan. Daarbij rekening houdend met voldoende groen en ruimte om ons heen waarbij we de uitdagingen op het gebied van klimaat niet uit het oog verliezen. Gemeente én inwoners zullen in toenemende mate de handen ineen moeten slaan om een veilige en schone openbare ruimte te behouden.

Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over de begroting 2024 in haar vergadering van 9 november 2023.

Aankomende evenementen

Lees ook: