Gemeente Hillegom

Gemeente Hillegom
Gemeente Hillegom

Hillegom ligt midden tussen de bollenvelden. Het is een dorp met een rijke historie. De dorpspomp met het naastgelegen Hof vertellen het verhaal van de voorouders van de huidige heer van Hillegom Jan Six X. De gemeente telt 21.158 inwoners en heeft een oppervlakte van 13,48 km² (waarvan 0,60 km² water).

Bron: Wikipedia

Buiten de dorpskern zijn nog veel bollenvelden te vinden. Zo rijdt het jaarlijkse Bloemencorso van de Bollenstreek eind april door het dorp. Er is relatief weinig bollengrond verloren gegaan voor woningbouw. Vanwege het economisch belang van de bollenteelt heeft de woningbouw voornamelijk plaatsgevonden op veengronden. Dat het oude karakter van het bollengebied toch enigszins is verdwenen heeft te maken met de bouw van grote moderne bedrijfshallen ten behoeve van de bloembollenhandel.

In Hillegom hoef je je niet te vervelen. De gemeente heeft een openluchtzwembad, een indoorskibaan, een paintballcenter, pluktuinen én een uitstekend winkelcentrum.

Geschiedenis gemeente

In de vroege middeleeuwen is Hillegom ontstaan rond de Maartenskerk, het Hof van Hillegom en de Houttuin. Dit is ongeveer op de plek waar de Hillegommerbeek met de oostelijke strandwal kruist. De nederzetting bezat vóór 1120 een eigen kapel. De bewoners hielden zich aanvankelijk met akkerbouw en veeteelt bezig. In de zeventiende en achttiende eeuw zijn er vermeldingen van blekerijen, een leerlooierij en een kalkoven. In deze tijd werd de teelt van groenten, fruit en kruiden belangrijk. Dagelijks voeren schuiten naar de Amsterdamse en Leidse markt.

Tijdens de Nederlandse Opstand lag het dorp een aantal jaren in de frontlinie: gedurende het beleg van Haarlem(1572/1573) en Leiden (1574). Het dorp heeft veel geleden onder de oorlogshandelingen. Na het vertrek van de Spanjaarden gingen de Hillegommers voortvarend met herstel aan de slag. De opvallendste activiteit was de inpoldering van het laaggelegen land langs het Haarlemmermeer.

In de zeventiende en achttiende eeuw lieten bestuurders en kooplieden uit Den Haag en Amsterdam fraaie buitenplaatsen bouwen in Hillegom. Rond 1800 trad het verval in. Vrijwel alle buitenplaatsen zijn in de loop der tijd gesloopt.

De grootschalige bloembollencultuur dateert uit het midden van de negentiende eeuw. De toename van de bloembollenteelt hield gelijke tred met de zandafgravingen. Na afgraving bleef er namelijk prima zandgrond over, de ‘geestgronden’. Dit is bij uitstek geschikt voor de teelt van bloembollen. De bloembollenteelt bracht grote welvaart. De eerste industrie verscheen in 1904 met de kalkzandsteenfabriek Arnoud. Deze zorgde voor nieuwe afgravingen en nieuw bollenland. Daarnaast vestigde zich in de loop van de twintigste eeuw een aantal kleinere industrieën.

Bron: Wikipedia

Adresgegevens Gemeente hillegom 

Gemeente Hillegom
Adres: Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Telefoon:14 0252
Fax:0252-537290
E-mail:info@hillegom.nl

Milieustraat
Marconistraat 16
2181 AK Hillegom