°C
dinsdag 23 juli 2024

Oneigenlijk gebruik Bollengrond & waardevolle graslanden

Evaluatie handhaving 2019-2022

Hillegom – Na een intensieve periode van handhaving evalueren Hillegom, Lisse en Teylingen de resultaten van het werk. Bij elkaar genomen is 353.556m2 bollengrond weer beschikbaar voor bollenteelt.

Bij de start van het handhaven is gekozen voor een “menselijke maat” en “maatwerk”. Vanwege de periode waarin niet gehandhaafd is, in combinatie met gebruik voor hobbydoeleinden zoals paarden en moestuinen, is gekozen voor deze aanpak. Handhaving voerde waar mogelijk altijd een persoonlijk gesprek, deed onderzoek tot legalisatie en bood bij handhaving een ruime overgangsperiode.

Resultaat van april 2019 tot en met januari 2023

Hillegom
Aantal strijdige percelen die opgepakt zijn en nog lopen: 23
Aantal strijdige percelen die opgepakt en gereed zijn: 22
Aantal m2 teruggewonnen bollengrond: 17.451

Lisse
Aantal strijdige percelen die opgepakt zijn en nog lopen: 16
Aantal strijdige percelen die opgepakt en gereed zijn: 30
Aantal m2 teruggewonnen (bollen)grond: 51.086

Teylingen
Aantal strijdige percelen die opgepakt zijn en nog lopen: 46
Aantal strijdige percelen die opgepakt en gereed zijn: 65
Aantal m2 teruggewonnen bollengrond: 285.019

In een later stadium is de opdracht verruimd met Waardevolle Graslanden. Er bleek sprake te zijn van strijdig gebruik van weidegronden met de bestemming Waardevolle Graslanden. Die gronden mogen onder voorwaarde van een volwaardig agrarisch bedrijf gebruikt worden voor veeteelt, maar zijn specifiek bedoeld voor weidevogels. Weidevogels hebben het moeilijk omdat hun leef-, broed- en foerageergebied steeds kleiner wordt, onder andere door het strijdig gebruik van gronden met deze bestemming.

Handhaving op oneigenlijk gebruik van bollengrond en gronden met de bestemming Waardevolle Graslanden is voor de eigenaren/gebruikers niet prettig en raakt persoonlijke belangen. Het zijn immers dikwijls burgers die op een perceel bollengrond een volkstuin of paardenweide hebben. Toch hebben de Greenport Bollenstreek en gemeenten gemeend de handhaving op het oneigenlijk gebruik daadkrachtig in te zetten. De reden hiervoor is dat teveel bollengrond verloren was gegaan en dat de bollenstreek zijn functie (teelt, verwerking en handel van bollen en toerisme) dreigde te verliezen.

Bron: HLT Samen

Aankomende evenementen

Lees ook: