Rapport Cultuurhistorische Waarden Hillegom gepubliceerd

1 min leestijd

HILLEGOM – Stichting Vrienden van Oud Hillegom publiceert deze maand het rapport Cultuurhistorische Waarden Hillegom.
Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in oktober 2021 aan de Erfgoedcommissie HLT de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van gebouwd erfgoed en het College te adviseren over de waarde hiervan.

Vanuit deze opdracht heeft de Erfgoedcommissie aan lokale en regionale deskundigen gevraagd om in werkgroepverband tot een volledig advies te komen richting de Erfgoedcommissie met betrekking tot de cultuurhistorische waarden van de gemeente Hillegom.

In totaal zijn 458 gebouwen geïnventariseerd en door de werkgroep gewaardeerd met een beschermingswaarde hoog-middel-laag. Hieruit zijn 48 panden voorgedragen voor een gemeentelijke monumentenstatus. Ook heeft de werkgroep 13 landschapsgebieden beschreven binnen Hillegom en hieruit zijn vier beschermde dorpsgezichten voorgesteld door de werkgroep.

Een hoge waarde toegekend door de werkgroep is niet noodzakelijkerwijs voor de oudste gebouwen of de opvallendste landschapselementen. Een belangrijk criterium voor de werkgroep was ook de kwetsbaarheid, of: wie kan er voor bescherming zorgen als de gemeente die bescherming niet biedt?

In december jl. heeft de Erfgoedcommissie advies over dit rapport uitgebracht aan de wethouder en beveelt aan om de door de werkgroep voorgestelde lijst van potentiële gemeentelijke monumenten nader te onderzoeken. De Vrienden van Oud Hillegom zijn erg tevreden over het door de Erfgoedcommissie uitgebrachte advies op het rapport van de Werkgroep. Nu is de gemeente Hillegom aan zet om met het advies en het rapport in de hand beslissingen te nemen.

De werkgroep heeft een jaar aan het onderzoek gewerkt en nu het verslag van de Erfgoedcommissie openbaar is, is het rapport beschikbaar voor het publiek. Het rapport is in te zien op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Erfgoed > Bedreigd erfgoed.​