Welzijnskwartier vraagt uw mening!

2 min leestijd

Hillegom – Sinds juni is de gemeente Hillegom weer eigenaar van jongerencentrum Solution. De gemeente wil het gebouw opknappen en het pand een multifunctioneel karakter geven. Uiteraard blijft het jongerenwerk een prominente plaats in nemen maar het pand zal ook plek gaan bieden aan verschillende (lokale) maatschappelijke organisaties, verenigingen en buurtinitiatieven.

Jongerencentrum Solution

Aan Welzijnskwartier is gevraagd om naast het jongerenwerk, het beheer en de exploitatie van het centrum op zich te nemen. Welzijnskwartier wil dit natuurlijk zo goed mogelijk doen en om die reden wil het de Hillegommer graag vragen hun mening te geven door middel van het invullen van een enquête. De enquête richt zich op iedereen. Niet alleen jongeren kunnen hun wensen kenbaar maken maar ook bijvoorbeeld volwassenen/ouderen en organisaties.

De enquête

De enquête moet een beeld geven over welke activiteiten het meest passend zijn in het vernieuwde centrum. Verenigingen ed. die op zoek zijn naar ruimte kunnen door middel van deze enquête laten weten geïnteresseerd te zijn. Tevens kunt u aangeven of u behoefte heeft om mee te doen met activiteiten. De intentie is om naast het regulier aanbod verbindende activiteiten te organiseren waarbij verschillende doelgroepen aan elkaar gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het meehelpen bij activiteiten voor LVG-jeugd of het opzetten van koffieochtenden in samenwerking met andere welzijnsorganisaties. Daarbij staan we natuurlijk open voor initiatieven vanuit de toekomstige huurders. Zij kunnen zich ten slotte ook inzetten ten faveure voor het jongerenwerk.

Het jongerencentrum zal ook in nieuwe naam krijgen. In het najaar zal er een prijsvraag uitgeschreven worden. Een jury bestaande uit jongeren en andere betrokkenen zullen bij de heropening van het pand de nieuwe naam onthullen.

Lees ook: Doe mee met zwemmaatjes op 2 september.

Wilt u uw mening geven? Dan kunt u door middel van het invullen van de enquête ons laten weten wat de behoefte is. De link naar de enquête kun je vinden op de facebook pagina van jongerenwerk Hillegom. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je/uw informatie om.