°C
dinsdag 16 juli 2024

Bloembollen- en vaste plantensector zet proces van verduurzamen in

Hillegom – Op het gebied van duurzaamheid stellen markt en samenleving steeds hogere eisen. Als antwoord hierop hebben handelaren van bloembollen en vaste planten 1,5 jaar geleden de krachten gebundeld in het Platform Duurzame Handel. Hun ambitie is in stappen toe te werken naar de verhandeling van 100 procent gecertificeerde Nederlandse producten in 2024. Steeds meer kwekers van bloembollen en vaste planten hebben het proces van verduurzamen inmiddels ingezet.

Het Platform startte september 2017 met bloembollen en vaste planten en is inmiddels verbreed naar bolbloemen en bollen in pot. Op dit moment zijn 21 bedrijven aangesloten. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor tachtig procent van de wereldwijde afzet van bloembollen die op de consumentenmarkt terechtkomen.

Toename certificering

De afgelopen tijd hebben de ondernemers van het Platform op kwekersbijeenkomsten verspreid over het land het belang van certificeren onder de aandacht gebracht. Het aantal aanmeldingen van kwekers voor de verschillende certificaten is behoorlijk toegenomen. Verreweg de grootste toename is te zien bij MPS-ABC van de MPS-groep, die onder meer werkt met een milieumeetlat. Ook de belangstelling voor andere certificeringen, waaronder MPS-GAP en GLOBALG.A.P., neemt toe.

Lees ook: Dialoogtafel in Plein28.

Toekomstbestendige sector

Het werkveld van het Platform is breder dan certificering. In samenwerking met Wageningen University & Research wordt een actuele Carbon Footprint ontwikkeld voor bloembollen en vaste planten. Ook op het gebied van kwaliteit zet het Platform stappen. Hiermee wil het Platform een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige bloembollen- en vaste plantensector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Meer informatie over het Platform en haar activiteiten is te vinden op www.platformduurzamehandel.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: