Gemeente Hillegom in top 10 meldingen energiebesparende maatregelen

1 min leestijd

Hillegom – De gemeente Hillegom staat op de 6de plaats in de top tien van gemeenten die de meeste meldingen hebben gedaan van energiebesparende maatregelen voor bedrijfspanden en gemeentelijk vastgoed. Dit werd bekend gemaakt op 6 juni tijdens de Nationale netwerkbijeenkomst-energiebesparing van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Per 1 juli geldt er, naast de bestaande energiebesparingsplicht, ook de verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Energiebesparende maatregelen

Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Voor meer dan drieduizend bedrijven in onze regio geldt dat zij verplicht zijn energiebesparende maatregelen te treffen en te melden. Deze informatieplicht geldt voor veel bedrijven, instellingen, maar ook voor overheidsgebouwen.

Lees ook: De HLT gemeenten en Noordwijk actualiseren archeologische waardenkaart.

Omgevingsdienst West Holland 

De Omgevingsdienst heeft bedrijven en gemeenten in haar werkgebied hierover geïnformeerd met een communicatietraject. Veel bedrijven en gemeenten zijn dan ook al aan de slag gegaan met het melden van de energiebesparende maatregelen voor de bedrijfspanden en het gemeentelijk vastgoed. Met als resultaat dat Hillegom in de top 10 staan van meest ingediende meldingen.