°C
dinsdag 16 juli 2024

De HLT gemeenten en Noordwijk actualiseren archeologische waardenkaart

Hillegom – De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk laten dit jaar hun archeologische waardenkaart actualiseren. Doordat de grond van veel agrarische percelen in het verleden al eens is omgezet, zullen veel archeologische resten verdwenen zijn.

Dit moeten de gemeenten in kaart brengen, zodat zij bij toekomstige plannen niet opnieuw archeologisch onderzoek hoeven uit te voeren. De gemeenten nodigen inwoners uit om mee te denken en informatie aan te leveren.

Archeologische waardenkaart

De bollenstreek heeft een uitzonderlijk rijk verleden. Al in de late steentijd (ca. 2500 jaar v.Chr.) woonden hier mensen en zij lieten sporen van hun verblijf in de bodem achter. De gemeentes beschermen deze resten via het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Overal waar de gemeentes archeologische resten verwachten en de bodem verstoord wordt, moeten zij eerst een onderzoek uitvoeren om deze resten veilig te stellen.

In 2014 lieten de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met Katwijk een archeologische waarden- en verwachtingenkaart maken. Op deze kaart staat waar bekende archeologische resten liggen en waar men vermoedt dat ze te vinden zijn.

De actualisatie

Veel percelen in deze streek zijn in gebruik voor de bollenteelt of zijn dat in het verleden geweest. Bollenteelt vereist intensieve en soms diepe grondbewerking. Deze grondbewerking kan ertoe hebben geleid dat de archeologische resten zijn vergraven, verstoord of zelfs volledig zijn verdwenen. Aan de hand van archiefstukken probeert een onderzoeksteam (van Erfgoed Leiden en Omstreken) momenteel te achterhalen op welke percelen deze grondverstoringen hebben plaatsgevonden. Dit leidt tot een verstoringenkaart op basis waarvan de archeologische waardenkaart geactualiseerd kan worden. De verstoringenkaart voorkomt dat de gemeenten er in de toekomst onderzoek moet uitvoeren op locaties waar de grond reeds vergraven is.

Lever informatie aan

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk nodigen haar inwoners uit om hun kennis te delen. Heeft u in het verleden grondbewerkingen uit laten voeren op uw perceel (dieper dan 30cm) en kunt u dit onderbouwen met kaarten, tekeningen en facturen? Laat het ons dan weten zodat we deze informatie kunnen verwerken in de verstoringenkaart. Uw input leidt er wellicht toe dat de archeologische dubbelbestemming van (een deel van) uw perceel wordt verwijderd, zodat u geen archeologisch onderzoek meer hoeft te doen.

Lees ook: HHK beleeft spetterend weekend in Maaseik België.

U kunt uw bijdrage en vragen sturen naar bodemverstoringen@erfgoedleiden.nl. Dit kunt u doen tot 15 september 2019. Wilt u eerst telefonisch contact? Bel dan naar (Noordwijk) of Mw. C. Bekker, 14 0252 (Hillegom, Lisse en Teylingen). 

Aankomende evenementen

Lees ook: