Nieuw meldsysteem voor de openbare ruimte: Fixi

2 min leestijd

Vanaf 1 juli kunnen inwoners in Hillegom een melding openbare ruimte doen via Fixi. Fixi vervangt het huidige meldingssysteem Verbeterdebuurt. De werkwijze van Fixi is nagenoeg gelijk aan Verbeterdebuurt. Voor inwoners verandert er dus niet veel in de manier waarop ze een melding doen. Wel vraagt de gemeente om de melding voortaan te maken via www.fixi.nl of via de app van Fixi. Een voordeel van Fixi is dat inwoners tussentijds reacties kunnen plaatsen wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over de melding. De Fixi meldingen worden direct doorgegeven aan de onderhoudsdienst.

Gebruik Fixi
Vanaf 1 juli kunnen inwoners een melding maken via de website van de gemeente, die doorlinkt naar www.fixi.nl of via de Fixi app voor telefoons en tablets. De Fixi app is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS en Android.

Wethouder Jan van Rijn: “Als wethouder openbare ruimte ben ik blij met de keuze voor Fixi, omdat we zo nog efficiënter en sneller meldingen kunnen oppakken. Ik snap dat het voor inwoners even lastig is dat zij nu hun meldingen moeten doen in een ander systeem. Gelukkig werkt Fixi nagenoeg hetzelfde als Verbeterdebuurt. En hebben inwoners vragen over het systeem, dan leggen onze medewerkers van het Informatiecentrum de dingen graag uit”.

Werkwijze Fixi
Via de website of de app kunnen inwoners van Hillegom overal en altijd meldingen openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding via de website of de Fixi-app aan de gemeente. In een menu geeft de gebruiker aan om wat voor melding het gaat, zodat de melding direct bij de juiste persoon terecht komt.

Hierbij is er keus uit 18 categorieën:

 • Wegen en trottoirs
 • Afval / Zwerfafval
 • Overige meldingen
 • Openbare verlichting
 • Openbaar groen
 • Watergangen en beschoeiingen
 • Bruggen en viaducten
 • Verkeersborden en straatmeubilair
 • Riolering en wateroverlast
 • Huisvuil (onder- en bovengrondse containers)
 • Straatreiniging
 • Ongedierte
 • Grafitti
 • Hondenpoep
 • Parkeren
 • Markt
 • Begraafplaatsen
 • Speelvoorzieningen

Gegevens melder
Om de melding te kunnen afhandelen, vraagt Fixi aan melders om hun naam, e-mailadres of telefoonnummer in te vullen. Zo wordt de melder op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding via push berichten in de app of via e-mail. Ook kan er een account aangemaakt worden dat gekoppeld wordt aan het facebook, google+ of e-mailaccount van de gebruiker.

De gemeente gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de melding. Eventueel kan de gemeente contact met de melder opnemen wanneer zij een toelichting wil.

Fixi
Fixi is ontwikkeld door Decos uit Noordwijk. De gemeente werkt al met Decos samen voor het zaaksysteem en het klantcontactsysteem. Met de overgang naar Fixi werken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met hetzelfde systeem. Dit zorgt voor meer efficiency, met als gevolg een snellere afhandeling van meldingen.