Meer groen voor werkgroep Julianapark

Hillegom – Wethouder Jeroen Verheijen had afgelopen week goed nieuws te melden aan de werkgroep Julianapark. De werkgroep heeft eind 2016 het gemeentebestuur benaderd met het idee het terrein van de te slopen Hilmare school niet te bebouwen maar met groen in te richten.

De werkgroep wil daar een park van maken. Dat park krijgt een belangrijke ontmoetingsfunctie voor jong en oud in de buurt.

Eerder had het gemeentebestuur aangegeven dat er naast groen ook woningen gebouwd zouden worden. Hier ziet de gemeente nu vanaf.

Deze beslissing komt voort uit het koersdocument ‘Koersbepaling gemeentelijke grondposities’ waarin het college de koers beschrijft voor een aantal deelgebieden binnen Hillegom.

De wijziging naar groen past ook in de nog vast te stellen omgevingsvisie waarin het belang van kwalitatief hoogstaande groenstructuren zoals het in te richten Julianapark beschreven staat. En het past in het gemeentelijke Groenbeleidsplan.

De werkgroep is verheugd met het nieuws van de Wethouder; ‘Wat een geweldig nieuws, hier zijn we erg blij mee. Meer ruimte voor meer groen. Fantastisch!’

Plan van de werkgroep
De werkgroep heeft grootse plannen met het gebied. De gemeente en de werkgroep gaan samen bekijken hoe en op welke manier vorm kan worden gegeven aan het Julianapark.

De werkgroep is met begeleiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij en samen met omwonenden een ontwerp voor de inrichting aan het maken.

Gemeente en werkgroep gaan een overeenkomst met elkaar aan waarin geregeld wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij laat de gemeente dit burgerinitiatief zoveel mogelijk de ruimte.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met de werkgroep Julianapark: julianaparkhillegom@gmail.com