Oude Hilmare gaat plat

1 min leestijd

 

Hillegom – Het college van B&W heeft op 18 juli het besluit genomen om de oude Hilmare school aan de Oranjelaan te slopen.
De resultaten van voorlopig onderzoek wezen uit dat behoud van de huidige gebouwen financieel niet haalbaar is,
duurzame exploitatie van de verouderde gebouwen is niet mogelijk. De school wordt op korte termijn gesloopt om verloedering van de plek tegen te gaan.
De gemeente komt na de zomer met een voorstel voor de herbestemming van het perceel.

Wethouder Ruimte Jeroen Verheijen: “In Hillegom willen we slim omgaan met de ruimte en de middelen. Het college wil een kwaliteitsimpuls geven aan deze plek voor de buurt.
Dat betekent een combinatie van groen en woningbouw. Voor welke doelgroep er gebouwd wordt, is nog niet vastgesteld.”

Vervolgtraject na de zomer
Wanneer een besluit is genomen over herbestemming, gaat de gemeente met de uitkomst van het besluit op zoek naar een marktpartij voor een passend en financieel haalbaar voorstel,
dat vorm geeft aan de gevraagde kwaliteitsimpuls. Daarnaast wil de gemeente de buurt en het bewonersinitiatief Julianapark bij de uitwerking betrekken.
De manier waarop de gemeente direct belanghebbenden gaat betrekken wordt deze zomer verder uitgewerkt. Het creëren van draagvlak in de buurt is onderdeel van de planvorming.

Direct omwonenden zijn door middel van een brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden