Omgevingsvisie Hillegom 2030

1 min leestijd

Hillegom – Op 10 april is de volgende stap in het participatietraject met inwoners van Hillegom. Hoe zien zij de toekomst van Hillegom? Aanwezigen krijgen een terugkoppeling van de opgehaalde beelden tot nu toe. Deze ‘beelden’ en ideeën zijn opgehaald bij de vorige participatieronde met inwoners, denktank, burgerpanel, gemeenteraad en leerlingen van het Fioretticollege. Wethouder Jeroen Verheijen presenteert de visie, die een weerslag is van de eerste participatieronde. Aanwezigen kunnen aangeven of zij de visie herkennen en of zij zich hier in kunnen vinden. Daarnaast is er een uitwerking/ eerste denkrichting naar de verschillende deelgebieden gemaakt. Het is voor de gemeente een check-moment: zijn we samen op de goede weg? Na de presentatie gaan deelnemers uiteen om in interactieve sessies een verdiepingsslag te maken per deelgebied.

Samen zijn wij Hillegom 

In 2017 gaan inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente verder met elkaar in gesprek om samen vorm te geven aan deze visie. Met als doel om eind 2017 een gezamenlijke visie voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk het besluit over de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 biedt bij invoering van de nieuwe Omgevingswet de ‘spelregels’ voor de keuzes die wij straks als gemeenschap maken voor het inrichten van onze openbare ruimte en van onze leefomgeving. Hier leggen wij nu samen de basis voor. Daar gaat ieder kind, elke inwoner, ondernemer en instelling in Hillegom straks iets van merken.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze avond.

Locatie: Bloemswaard, Garbialaan 3, 2182 LA Hillegom.

U bent op 10 april welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en rond 21.30 uur is de avond afgelopen.