Programma “Kulturele Raad”

2 min leestijd

Hillegom – In december 2016 kondigde het bestuur van de Stichting Kulturele Raad aan per 1 juli 2017 te stoppen met activiteiten. Dit leidde tot ongerustheid bij inwoners, docenten en cursisten. Het college van Hillegom vindt behoud van cultuureducatie  in Hillegom belangrijk en is blij met de komst van een nieuw bestuur dat het aanbod van cultuur en educatie kan voortzetten voor Hillegom.

Uitwerken drietal scenario’s
De gemeente Hillegom besloot naar aanleiding hiervan een drietal scenario’s te laten uitwerken waarin de toekomstvisie wordt beschreven voor het pand in relatie tot de culturele activiteiten in de gemeente Hillegom. Uiterlijk in september 2017 neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Cultureel programma seizoen 2017-2018
Naar aanleiding van de berichtgeving in de media in december 2016 heeft een flink aantal inwoners zich spontaan gemeld om hun kennis en ideeën te delen met de gemeente. Zij willen graag de culturele en cursusactiviteiten en het pand in Hillegom behouden, en zich daarvoor inzetten.

Om een programma voor komend jaar in elkaar te zetten, moet een nieuw bestuur aantreden. Ook daarvoor hebben zich mensen gemeld. Zij zijn nu bezig met het samenstellen van een educatief en cultureel programma. In omvang zal dit noodgedwongen wat beperkter zijn dan tot nu toe het geval is geweest. Er is immers niet veel tijd meer. De gemeente is heel blij met het initiatief van deze groep betrokken Hillegommers en zal hen steunen waar mogelijk. Over de wijze waarop dit vorm krijgt, vindt op dit moment nog overleg plaats.

Er wordt dus hard gewerkt aan het volgende seizoen met een aanbod van cursussen, workshops en theatervoorstellingen voor jong en oud. Het nieuwe bestuur  zal zich binnenkort aan u voorstellen. Zij hopen snel contact te hebben met alle huidige docenten en vrijwilligers en mensen die belangstelling hebben om vrijwilliger of docent te worden.

Wilt u ook meedenken of zich aanmelden als vrijwilliger? Neemt u dan contact op met Karin Peters, Email: Catharina.alida@gmail.com  Telefoonnummer: 0621958100