°C
dinsdag 23 juli 2024

Werkorganisatie HLTsamen start op 1 januari

Hillegom – Per 1 januari is de werkorganisatie HLTsamen een feit. De organisatie bestaat uit alle medewerkers van Hillegom, Lisse en Teylingen. Donderdag 22 december stelde het HLT-bestuur de begroting 2017 van HLTsamen vast. Eerder deden de raden dit al. De dienstverlening is rond het einde van het jaar aangepast om op maandag 2 januari goed van start te kunnen gaan.

In juni 2015 besloten de gemeenteraden van de drie gemeenten tot een ambtelijke samenvoeging. Om zo op termijn de dienstverlening verder te versterken en de kosten te verlagen. Sindsdien is er heel hard gewerkt om dit per 1 januari 2017 te realiseren. Voorzitter van het bestuur Arie van Erk: “Dit besluit toont het lef van drie colleges en gemeenteraden om een grote stap voorwaarts te zetten. Dit doen wij omdat wij zo samen doelen kunnen halen die je alleen niet kunt bereiken”.

Gemeenschappelijke Regeling en HLT-begroting
HLTsamen werkt op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Hierin is vastgelegd hoe de samenvoeging is vormgegeven en waar welke bevoegdheden liggen.

Naast de drie gemeentebegrotingen is er vanaf 2017 ook een HLT-begroting. Het is het bestuur gelukt om een sluitende begroting op te leveren. Dat was een huzarenstukje, omdat het samenvoegen van drie organisaties geen alledaagse klus is. Weliswaar is op termijn een daling van de kosten van 5% voorzien, maar in 2017 gaat alle aandacht uit naar het goed dóórlopen van al het werk. Zodat de buitenwereld niets merkt van de impact van een samenvoeging op de organisatie. Nu de gemeenteraden hebben ingestemd met de begroting is de laatste noodzakelijke stap gezet om echt van start te kunnen gaan.

Aangepaste dienstverlening
Op 29 en 30 december wordt gewerkt aan het inrichten van een gemeenschappelijk computersysteem voor de medewerkers van Hillegom, Lisse en Teylingen. Daarom kunnen op deze dagen geen producten en diensten worden aangevraagd en documenten worden afgehaald. Dit geldt voor alle gemeentehuizen in de drie gemeenten. Voor een aantal zaken kunnen mensen wel terecht: het inzien van stukken en het aanvragen van een vergunning via het omgevingsloket. Ook de dienstverlening via de lokale loketten loopt door. De snelbalie van de ISD aan de Hobahostraat in Lisse is echter ook geopend. Maandag 2 januari zijn de gemeentehuizen vanaf 12.00 uur weer helemaal open. Alle inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen kunnen vanaf dat moment gewoon weer naar hun eigen gemeentehuis. Daar verandert niets aan. Ook de gemeentebesturen blijven zoals ze zijn en blijven aanspreekbaar zoals voorheen.

Aankomende evenementen

Lees ook: