°C
zondag 14 juli 2024

Jaarwisseling rustig en feestelijk verlopen

Hillegom – In de Veiligheidsregio Hollands Midden is de jaarwisseling over het algemeen feestelijk en rustig verlopen. De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich ook dit jaar doorgezet. De intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten blijft zijn vruchten afwerpen.
Op de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken. Tijdens de jaarwisseling verwerkt de gemeenschappelijke meldkamer ongeveer 10% van het jaarlijkse aantal meldingen.

Hillegom
Brandweer: één melding voor container- /kleine (afval)brand. (jaarwisseling 2015-2016 3 meldingen)
Politie: 9 incidenten (jaarwisseling 2015-2016 21 incidenten)

Politie
Ook dit jaar heeft Politie Eenheid Den Haag haar bijdrage geleverd aan een feestelijk verloop van oud en nieuw. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten verliep gedurende de nacht op een goede wijze. In een enkel geval was sprake van agressie tegenover hulpverleners, zoals het gooien van zwaar vuurwerk. Tijdens de nacht zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van (illegaal) vuurwerk, mishandeling en vernieling. Er hebben zich geen grootschalige ordeverstoringen voorgedaan.

Brandweer
Voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling rustig verlopen, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Naast de vier beroepskazernes waar een grotere bezetting dan normaal aanwezig was, was ook een groot aantal vrijwillige brandweerkazernes in deze nacht bemand. Dit is gedaan om de uitruktijd zo kort mogelijk te maken. In Leiden zijn extra brandweerauto’s samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel mogelijk branden te blussen en op te ruimen. Deze ‘treintjes’ zijn al om drie uur ’s nachts gestopt omdat het aantal meldingen toen sterk terugliep. Het aantal incidenten waar de brandweer voor moest uitrukken is ongeveer hetzelfde als bij de vorige jaarwisseling: dit jaar 227 tegenover 231 bij de jaarwisseling 2015-2016.

Dit jaar hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in Hollands Midden, opvallendste incident was dat vuurwerk werd gegooid naar de Leidse brandweer bij het blussen van een aantal in brand staande containers in de Antillenstraat n Leiden. Na de komst van de politie kon het bluswerk rustig worden afgemaakt. Arjan Stam, Commandant van Dienst en directeur Incidentbestrijding Brandweer Hollands Midden: “De trend van de laatste jaren zet gelukkig door, de jaarwisseling is een feest voor iedereen, ook wij krijgen tijd om te genieten van het vuurwerk en de oliebollen.” 

Geneeskundige hulpverlening
Over het algemeen is de jaarwisseling voor jaarwisseling gerelateerde incidenten rustig verlopen. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden heeft 8 slachtoffers met vuurwerkletsel behandeld en is uitgerukt voor een vechtpartij. Evenals voorgaande jaarwisselingen zijn extra ambulances en een extra Officier van Dienst Geneeskundig ingezet. Het LUMC, Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis hebben gezamenlijk voor letsel als gevolg van vuurwerk 16, vechtpartij 2 en alcohol 16 personen behandeld. Het LUMC heeft een slachtoffer, jonger dan 15 jaar, voor vuurwerk behandeld. De inzet van extra personeel was voldoende. De Huisartsenpost Midden Holland, Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland en  Doktersdienst Duin- en Bollenstreek hebben respectievelijk 11, 25 en 20 personen behandeld voor letsel dat in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Ook voor hen was de extra inzet van medewerkers voldoende. In een enkel geval was er agressie tegen medewerkers, hiervan is geen aangifte gedaan.

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) controleert jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven in de regio Holland Rijnland. De controles bestaan uit een voorcontrole een maand voor de verkoop, waarbij sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen worden gecontroleerd op het voldoen aan wettelijke eisen. Tijdens de drie verkoopdagen (29, 30 en 31 december) bezochten de toezichthouders van de ODWH de 45 vuurwerkverkooppunten meerdere keren. Daar werd voornamelijk gecontroleerd op gedragsvoorschriften. Bijvoorbeeld of het vuurwerk op de juiste manier werd opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. Zowel tijdens de voorcontroles als tijdens de verkoopdagen heeft de ODWH intensief contact met betrokken ondernemers. Het aantal overtredingen dat in de verkoopperiode 2016 is geconstateerd bedraagt zeventien. Voorbeelden van overtredingen waren het te hoog opstapelen van vuurwerk in de bewaarplaats, het ontbreken van pictogrammen en de aanwezigheid van licht ontvlambare stoffen in de verkoopruimte. Voor alle overtredingen is een waarschuwing afgegeven door de toezichthouders. Waar mogelijk zijn de overtredingen direct verholpen door de ondernemer, andere werden zo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt.
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 38 vuurwerkverkooppunten in de regio Midden-Holland. De toezichthouders hebben tijdens de voorcontroles en de verkoopdagen intensief contact onderhouden met de betrokken ondernemers. Zij hebben op de drie verkoopdagen 29, 30 en 31 december in totaal 76 controles uitgevoerd. In verband met het te vroeg afleveren van vuurwerk en meer dan 25 kg afleveringen aan een particulier krijgt 1 bedrijf een proces verbaal en een dwangsom. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden en is alles goed gegaan.

Aankomende evenementen

Lees ook: