VALKOMMEN TILL IKEA!

2 min leestijd

ikea-rtb-Promo Run the Bar-

Hillegom – Het Den Hartogh Fordmuseum in Hillegom sluit per 1 december 2016 haar deuren. De sluiting van het Ford museum was al enkele maanden bekend maar sinds kort zijn er nieuwe ontwikkelingen omtrent de nieuwe bestemming van de vrijgekomen locatie. Deze vrijgekomen locatie plus de (eventuele) komst van de veelbesproken Duinpolderweg is voor IKEA Nederland voldoende reden om een IKEA in de Bollenstreek in serieuze overweging te nemen.

En andersom is de interesse tot op heden wederzijds. Een IKEA in de Bollenstreek, een IKEA in Hillegom, dat zou een behoorlijke impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid en uitstraling van de gehele gemeente. In het centrum is de leegstand de afgelopen jaren door verscheidene reden opgelopen. Men verliest simpelweg koopkracht waardoor er minder geconsumeerd wordt. Er is een stijging van online aankopen waardoor fysieke winkels onder druk komen te staan. Daarnaast is het winkelvloeroppervlak de afgelopen jaren sneller gegroeid dan de bevolking en het inkomen. Deze redenen spreken het vestigen van een IKEA in Hillegom wellicht tegen. Dit omdat er door deze ontwikkeling nog meer winkelgebied wordt opgetrokken in een gemeente dat op dat gebied al onder druk staat. Alleen vindt men dat een merk van het statuur IKEA juist de vicieuze cirkel van leegstand en verloedering zou kunnen doorbreken en Hillegom is zijn geheel weer kan laten floreren.

“Van tulpenbollen naar Zweedse ballen”
Voorstanders van de Duinpolderweg lobby grijpen de overweging van IKEA Nederland overigens met beide handen aan. Naast de argumentatie van een betere doorstroming van woon- en werkverkeer zou dit besluit de discussie in een stroomversnelling kunnen brengen. Een aantal tegenstanders van de duinpolderweg hebben al laten doorschemeren dat de komst van een IKEA zijn of haar visie over het vraagstuk zou kunnen veranderen.

Kort gezegd ziet men wel heil in een schifting van tulpenbollen naar de welbekende Zweedse ballen van de meubel gigant. Voor informatie over het onderwerp wordt zaterdag 3 december een informatieavond gehouden voor alle geïnteresseerden. Dit zal plaats vinden om 20:00 op de Molenstraat 1 te Hillegom.

– Promo Run the Bar –