Wijziging ligplaatsen Haven

2 min leestijd

Hillegom – Eind augustus 2016 gaat wethouder Anne de Jong (BBH) in gesprek met het bestuur van Watersportvereniging Lisse om in Hillegom een (zuster)vereniging op te richten. Doel is dat de nieuwe vereniging de Haven in Hillegom voor een symbolisch bedrag gaat pachten van de gemeente. Door het beheer van de Haven aan een vereniging over te laten, verwacht de gemeente dat het aanzien van de Haven wordt verbeterd.

Botenbezitters betalen nu precariobelasting aan de gemeente voor een ligplaats. Hiervoor in de plaats komt een lidmaatschap van de nieuwe vereniging met een vaste ligplaats waarvoor zij contributie aan de watersportvereniging betalen. De bemoeienis van de gemeente houdt dan op.

Botenbezitters die op dit moment precariobelasting betalen aan de gemeente krijgen voorrang bij het kiezen van een vaste plek. Botenbezitters die bij de gemeente niet bekend zijn en nu wel een ligplaats innemen maar geen precariobelasting betalen, lopen dus het risico hun ligplaats in de Haven van Hillegom kwijt te raken.

Volgens wethouder Anne de Jong is dat hun eigen schuld en terecht. Iedere botenbezitter die in de Haven van Hillegom ligt, weet dat je daarvoor moet betalen. Het enige wat hiervoor nodig is, is een registratie op het gemeentehuis van Hillegom. Een kleine moeite dus. Toch zijn er enkele tientallen botenbezitters die denken slim te zijn door zich niet te laten registreren waardoor zij op dit moment ook geen precariobelasting betalen. Formeel zijn deze mensen dus niet bekend bij de gemeente.

De namen van deze niet betalende botenbezitters kunnen om die reden straks ook niet worden doorgegeven aan de nieuwe vereniging. Zij hebben dus geen voorrangspositie en moeten afwachten of er straks een ligplaats is voor hun boot in de Haven van Hillegom. Wethouder De Jong adviseert deze botenbezitters om zich zo snel mogelijk te melden om zich alsnog te laten registreren. De komende maanden zullen ook nog extra controles plaatsvinden in de Haven. Niet betalende botenbezitters worden direct bekeurd.