°C
zaterdag 13 juli 2024

Hillegomse Lintjesregen 2023

Foto's gemaakt door:

Hillegom – Drie gedecoreerden ontvingen op 26 april, in de Kulturele Raad uit handen van de burgemeester, een koninklijke onderscheiding. Mevrouw Doeswijk, mevrouw Mulders-Cornelissen en mevrouw Zwetsloot-Jansen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Complete tekst gaat verder na de foto’s

Foto’s: Barry Out

Mevrouw B.F.P (Diny) Doeswijk (80)

Mevrouw Doeswijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Diny Doeswijk is een maatschappelijk betrokken vrouw in hart en nieren.

Sinds 1991 is zij vrijwilliger bij de Stichting Zorgbalans. Eerst op Den Weeligenberg en sinds mei 2018 op de locatie Horstendaal & Saanensduin te Bennebroek. Mevrouw Doeswijk is een graag geziene vrijwilligster, zowel bij collega’s als bij de bewoners. Niets is haar teveel. Zo deed ze kringgesprekken, hielp met eten en bracht ze zelfs het volksdansen mee in haar vrijwilligerswerk. Mede door haar enthousiasme, warmte en liefde weet ze oprechte aandacht en waardering voor de bewoners te creëren. Ook nu is ze nog elke woensdag aanwezig en assisteert ze bij het open atelier. Ze is een vaste waarde en de bewoners zijn erg blij met haar.

Mevrouw Doeswijk staat van jongs af aan ook klaar voor mensen uit haar nabije omgeving die in problemen zijn geraakt. In het extreme geval ving zij ze tijdelijk op in haar eigen huis. Zo heeft ze met veel liefde en warmte vanaf 1992 drie jaar voor een baby/kindje gezorgd toen deze door omstandigheden niet meer thuis kon wonen. De bijzondere band is altijd gebleven.

Ook als bewoonster van een appartementencomplex zorgt ze door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals een barbecue of gezellige middag, voor de belangrijke cohesie onderling.

Hoewel mevrouw Doeswijk zelf een respectabele leeftijd heeft, kan ze nog steeds het mantelzorgen niet laten. Zo wordt de hulpbehoevende buurvrouw niet vergeten. Ze biedt hulp aan en legt bezoekjes af aan buren die zich eenzaam voelen. Mede door haar is haar bovenbuurman nog in staat om zelfstandig te wonen. Ze zorgt en regelt veel voor hem, zoals alle medische bezoeken en het huishouden. Zij is zijn steun en toeverlaat; volgens eigen zeggen zou hij zonder haar in een gat vallen en nergens meer komen.

Van 2009 tot 2017 werkte mevrouw Doeswijk als vrijwilliger bij de Zonnebloem als begeleider van haar gasten bij grote en kleine activiteiten. Ze verzorgde daarnaast ook gezellige avondjes bij haar thuis waar ze voor haar Zonnebloem gasten kookte of waar ze bijvoorbeeld een filmavond organiseerde. Bij de ledenvergaderingen was ze altijd van de partij, menig activiteit werd daar mede door haar inbreng geboren.

Mevrouw E.A.M. (Noor) Mulders-Cornelissen (68)

Mevrouw Mulders-Cornelissen is benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Noor Mulders zet zich al lange tijd in voor Hospice Duin en Bollenstreek. Zij is begin 2010 gestart als zorgvrijwilliger en heeft zich daarvóór gespecialiseerd in de palliatieve terminale zorg. Zij doet dit met grote betrokkenheid en inzet.

Wat haar kenmerkt is dat ze feilloos aanvoelt wat ze voor de gast en de familie kan betekenen. In de intense tijd waarin men verkeert is het juist waardevol om de tijd goed in te vullen. Het intensieve contact met de gasten is heel bijzonder. Mevrouw Mulder heeft een sterk ontwikkeld empathisch vermogen en sluit haar handelen daarop aan. De gedachte om mensen liefdevol naar het levenseinde te begeleiden staat hierbij voorop.

In de vroege dienst helpt ze met het verzorgen van het ontbijt en de wasbeurt. De samenwerking met andere collega’s is heel plezierig en ze werkt ook graag nieuwe vrijwilligers in. Ook is ze sinds drie jaar lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hospice. Door haar actieve rol als vrijwilligster kan zij signaleren en meedenken met het bestuur. Ze is op vele terreinen actief en staat geregeld klaar om in te vallen voor mede vrijwilligers als er gaten vallen in het rooster.

Maatschappelijk was mevrouw Mulders vroeg actief. Van hulpmoeder op school tot het lopen van collectes voor het gehandicapte kind.

Daarnaast is ze van 1997 tot 2004 secretaris geweest van de tennisclub HTC in Hillegom.

Het waren arbeidsintensieve werkzaamheden die zij met veel enthousiasme op geheel vrijwillige basis vervulde.

Mevrouw C. (Karin) Zwetsloot-Jansen (78)

Mevrouw Zwetsloot-Jansen is benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Karin Zwetsloot is sinds 2008 secretaris van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom. Zij wordt gezien als de spil van de organisatie. Vanaf het begin heeft zij wekelijks vele uren besteed aan het reilen en zeilen van de vereniging met bijna 1000 leden, zoals de maandelijkse bestuursvergadering en themabijeenkomsten, het verzorgen van de correspondentie van de vereniging, de organisatie van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de verslaglegging ervan, het fungeren als aanspreekpunt voor de 25 wijk-contactpersonen van de vereniging en het onderhouden van contacten met het provinciale en landelijke bestuur van de KBO. Ook helpt zij met het organiseren van maandelijkse themamiddagen in Bloemswaard en zij is beheerder van de website. Maar ook registreert zij de deelname van de leden aan alle speciale activiteiten zoals busreizen, stadswandelingen en bedrijfsbezoeken.

Al meer dan 12 jaar heeft ze zich ingezet voor de Zonnebloem, afdeling Hillegom-Beinsdorp. Ze wordt een positief, bevlogen en sympathieke vrijwilliger genoemd. Een voorbeeld voor velen. Ze hielp en zorgde waar het kon en er kon altijd een beroep op haar worden gedaan. In 2017 heeft zij zelfs de zilveren speld en oorkonde ontvangen, omdat zij al 10 jaar actief was. Ze was betrokken bij vele activiteiten en regelde bijvoorbeeld het vervoer voor de afdeling. Ook wist zij een werk systeem/werkbestand op te zetten voor grootschalige activiteiten. Deze manier van werken wordt tot op heden nog steeds gebruikt.

Mevrouw Zwetsloot is sinds 2005 ook actief als vrijwilliger bij de Parochie St. Martinus in Hillegom. Ze is tot 2015 lector geweest in de weekendvieringen en zorgde voor verspreiding van de teksten onder de andere lectoren. Ook nu verzorgt ze dit nog steeds. Daarnaast heeft ze een periode geholpen als communie-assistent.

Aankomende evenementen