°C
dinsdag 16 juli 2024

Hillegom versterkt haar groene gebieden

Foto: Nico Kors

Hillegom – Om het groen in de gemeente Hillegom te beheren, doet het college een voorstel aan de gemeenteraad. De raad behandelt dit voorstel op 9 november. In het groenbeheerplan komt naar voren dat het college de hoge kwaliteit van het groen in de gemeente wil versterken.

Het beheerplan is een uitwerking van het huidige groenbeleidsplan. De gemeente wil groen toevoegen in zogeheten ‘grijze wijken’. Ook wil Hillegom het groen zoveel mogelijk met elkaar verbinden zodat er groene structuren ontstaan; het leefgebied voor flora en fauna wordt zo groter.

Wethouder Maarten Dijkshoorn ligt de keuzes toe: “We hebben prachtige parken en andere groene verbindingen. Ik ben trots op de kwaliteit daarvan en dat willen we behouden. We zetten in op variatie wat ten goede komt aan de biodiversiteit. Beter voor mens en natuur.”

In de omgevingsvisie van Hillegom staat duurzaamheid centraal. Dit komt terug in het groenbeheer van de gemeente. Bestaande groenstructuren worden verder ontwikkeld. Voor bomen geldt dat niet alleen het aantal bomen leidend is, maar ook de kwaliteit: de juiste boom op de juiste plaats. Door deze keuze te maken, kunnen bomen gezond doorgroeien op een plek die voldoende ruimte biedt. Bij groene ontwikkelingen vraagt gemeente Hillegom omwonenden om mee te denken. Het onderhoud van het groen wordt verzorgd door Meerlanden in opdracht van de gemeente.

Aankomende evenementen

Lees ook: