Terugblik debatavond ‘Gezond bollen telen. Kan gewoon’

2 min leestijd

Hillegom – Gezond bollen telen, kan dat gewoon? Tijdens een debatavond op 1 maart in Noordwijk georganiseerd door GroenLinks werd deze vraag voorgelegd aan verschillende partijen, zowel vanuit de politiek als vanuit de bollensector. Waarbij ‘gezond’ in de breedst mogelijke betekenis moet worden uitgelegd: gezond voor water, bodem, natuur, omwonenden en bedrijfsvoering.

De politiek was vertegenwoordigd door Camille de Luca-Schwartz, kandidaat van GroenLinks voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, en Mart Waterval, kandidaat van Water Natuurlijk voor het bestuur van Waterschap Rijnland. Vanuit de bollensector 3 telers: John Huiberts, Johan Verschoor en ‘bollenjongen’ Allan Visser. Eerstgenoemde werkt al geheel biologisch, de andere twee zijn in de overgang naar biologisch telen. Zo’n 75 belangstellenden hoorden hun reactie op de stelling van de avond.

De gemene deler van hun betogen was dat gezond bollen telen inderdaad kan, maar dat het helaas nog niet ‘gewoon’ kan. Zo vergt de omschakeling naar biologische teelt een grote investering en jaren met een lagere opbrengst. Daarnaast zijn niet alle soorten hiervoor geschikt.

Onder leiding van Ziggy Klazes werd een geanimeerde discussie gevoerd over maatregelen die nodig zijn om de omslag te versnellen. Zoals: de procedure voor het toelaten van biologische gewasbeschermingsmiddelen verkorten van 4 naar 1 jaar. Of: alle gemeenten gaan het goede voorbeeld geven en uitsluitend biologische bollen planten. Aan het eind van het debat werden nog kritische vragen gesteld over de vermeende reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 90% t.o.v. 1995. Uit statistieken van o.a. het CBS zou iets anders blijken. De telers verklaarden dit door te verwijzen naar regionale verschillen en het al of niet meetellen van biologische middelen.

Belangrijkste winst van de avond is dat er een constructief gesprek werd gevoerd over een onderwerp dat de gemoederen in de Bollenstreek soms hoog doet oplopen. Politici in het panel en in de zaal maakten driftig aantekeningen en tijdens de borrel na afloop werd al gezinspeeld op concrete acties. Na afloop kon mede daarom geconcludeerd worden dat GroenLinks er met deze avond in geslaagd is om een goede bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond bollen telen.