°C
woensdag 17 juli 2024

Kinderen even de baas in Hillegom

Hillegom – Woensdagavond 23 november kwam de kindergemeenteraad bij elkaar. Om 19.30 uur opende burgemeester Arie van Erk de vergadering. De gemeenteraad bestond uit leerlingen van groep 8 van de Daltonschool. Ze waren verdeeld over 4 verschillende fracties. De fracties hebben allemaal een eigen fractienaam gekozen: Hillegom Zorgt Samen, Jeugdpartij Groep 8, Partij voor Iedereen en Jongerencultuur Hillegom, alles compleet met eigen logo’s. Drie weken voor de raadsvergadering hebben de leerlingen les gekregen van zittende raadsleden. Zij hebben de leerlingen voorbereid op een echte vergadering met debat en stemming.

De vergadering ging over 8 projecten die verschillende Hillegomse organisaties hadden ingediend. Dit varieerde van een laserprinter voor de Vereniging voor Senioren KBO Hillegom tot het adopteren van een duofiets voor Fietsmaatjes. Er was in totaal € 2000,- te verdelen.

In de eerste termijn bespraken de fracties hun voors en tegens over deze projecten. Na een pittig debat volgde aan het einde van de eerste ronde de stemming. De duofiets voor Fietsmaatjes en het schaduwscherm voor de Speeltuinvereniging Kindervreugd Hillegom kregen de meeste stemmen. De fracties gingen in de pauze in overleg om te kijken welk van de 2 projecten hun voorkeur had. Ook probeerden zij met de andere fracties te onderhandelen. Net zoals dat bij een echte raadsvergadering gebeurt. Alle fracties kwamen na de pauze met een eigen voorstel. Nadat zij hun voorstel hadden toegelicht, konden de kinderraadsleden opnieuw stemmen.

Als winnaars kwamen de projecten van Fietsmaatjes, Speeltuinvereniging Kindervreugd en Huttenbouw uit de bus. Het bedrag dat toen nog overbleef ging naar het project van Hillegom Online. Rond 21.15 uur sloot de voorzitter de vergadering. Natuurlijk was er na afloop nog even tijd voor een groepsfoto met de burgemeester.

Aankomende evenementen

Lees ook: