°C
donderdag 25 juli 2024

College neemt besluit over woningbouw in Cerespark

Hillegom – Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W gekozen voor een van de schetsontwerpen over de woningbouwplannen rond het Cerespark. De nieuwe woningen worden verdeeld over zowel de plek van de voormalige basisschool Leerwinkel als die van de voormalige kinderopvang Smurfenbos. Het gebouw op de plek van Smurfenbos wordt drie woonlagen met een kap en het gebouw op de plek van Leerwinkel wordt twee woonlagen. Afgelopen woensdag vond een inloopavond plaats om de schetsontwerpen over de plek van de woningen te delen met de inwoners.

Veel belangstelling
Er was veel belangstelling voor de plannen, waar in totaal enkele tientallen omwonenden naartoe kwamen. Op deze avond zijn de schetsontwerpen getoond over waar de woningen komen en is extra informatie gedeeld over het plan. Op welke plek er gebouwd wordt en hoeveel bouwlagen er komen staat inmiddels vast. Omwonenden konden ideeën aandragen en meepraten over de vorm van de gebouwen, het parkeren en het groen. De gemeente kreeg ook tips voor de vernieuwde inrichting van het Cerespark en de verbinding met het Vossepark.

Grote behoefte aan extra woningen
Wethouder Karin Hoekstra: “Dit nieuwbouwplan biedt kansen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren, zoals de verbinding van het Vossepark, het Cerespark en de Ringvaart. Het college wil met dit plan een bijdrage leveren aan de grote behoefte aan woningen in Hillegom. Waar mogelijk willen we verschillende soorten woningen mogelijk maken: koop en huur, klein en groot, en geschikt voor verschillende doelgroepen waaronder starters en senioren. Nieuwe woningen komen zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing, want Hillegom is trots op de bollengronden.”

Rekening houden met wensen en zorgen
Naast de tips waren er ook enkele inwoners die zorgen hebben geuit over hoe de woningen passen in de buurt. De komende tijd werkt de gemeente het plan verder uit en probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen en zorgen van inwoners. De gemeente legt het plan weer aan de inwoners voor na deze uitwerking. Voor dit plan bestaat ook een digitale nieuwsbrief. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via www.hillegom.nl/cerespark.

Aankomende evenementen

Lees ook: