Bewoners willen geen woningbouw op trapveldje naast Giraf

1 min leestijd

Hillegom – Tussen de huidige Giraf basisschool en het water ligt een groenstrook, het zogenaamde “trapveldje”. Kinderen maken hiervan elke dag gebruik om met elkaar te voetballen en te spelen. De Giraf benut het voor buitenlessen en het is een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners en hun honden. Sociale controle is aanwezig door de omwonenden.

De Giraf werkt een plan uit om in 2024 nieuwbouw te realiseren op de huidige plek. De nieuwe school wordt compact gebouwd (2 bouwlagen) en daardoor is er minder grondoppervlak nodig. De gemeente is van plan de vrijkomende grond te gebruiken voor het bouwen van woningen of appartementen. Hierdoor zal dus het trapveldje komen te verdwijnen. De enige andere grotere speelvoorziening is in park Elsbroek. Dit is te ver en kleine kinderen kunnen hier niet zelfstandig naar toe.

Middels een petitie: www.trapveldjedegiraf.petities.nl roepen bewoners de gemeente daarom op om af te zien van woningbouw. Zij menen dat de extra grond beter gebruikt kan worden voor groen, speelplezier en meer leefbaarheid in de buurt.

Tekst: Omwonenden Trapveldje