OPEN MONUMENTENDAG 2022 IN HILLEGOM: DUURZAAMHEID

1 min leestijd

Hillegom – Op zaterdag 10 september aanstaande zal wethouder Karin Hoekstra de Hillegomse Open Monumentendag officieel openen. Het thema van deze landelijke dag is ‘Duurzaamheid’. De opening zal plaatsvinden in de Maartenskerk en het tijdstip is 10.00 uur.

De Maartenskerk, een duurzaamheidsproject avant la lettre, zal ook dit jaar weer de hele zaterdag dag open zijn voor bezoekers. De oudste delen – zoals ondermeer de onderbouw van de toren – stammen uit de 13 e en 16 e eeuw. Na de brand tijdens de 80-jarige oorlog (1568 – 1648) herbouwden de Hillegommers de kerk; het koor met de gebrandschilderde ramen kwam tot stand in 1575. Het verwoeste en later herbouwde middenschip was ooit veel kleiner en bescheidener dan nu het geval is. In 1929 kreeg de kerk namelijk een groter en hoger middenschip met twee dwarsbeuken.

De kerk heeft een rijke geschiedenis aan bouwen en herbouwen, restaureren en renoveren, behouden en bewaren, uitbreiden en herinrichten, ofwel, aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Gebouw en religieuze kunstvoorwerpen laten een staalkaart zien van vele eeuwen rentmeesterschap en liefde voor gebouw, kunstwerken en inrichting. Met de recentste verbouwing tijdens de achterliggende coronajaren is een nieuwe stap gezet op het pad van hergebruik, herinrichting, aanpassing aan nieuwe tijden en behoud voor de toekomst.

Waar en wanneer:
 Maartenskerk, Kerkplein 1, 2182 JC Hillegom,
 Zaterdag 10 september 2022, van 10.00 tot 16.00 uur met de officiële opening door wethouder Karin Hoekstra om 10.00 uur. Iedereen is welkom, zowel bij de opening als gedurende de openstelling. Zie voor meer informatie de website van de Protestantse Gemeente Hillegom: pghillegom.nl