Onderwijsbestuur krijgt bijzondere waardering van inspectie

2 min leestijd

Hillegom – Sophia Scholen heeft een bijzondere waardering gekregen van de Onderwijsinspectie, die naast individuele scholen sinds enige jaren ook de onderwijsbesturen van scholengroepen inspecteert. Om de vier jaar wordt elk onderwijsbestuur onderworpen aan bestuurlijk toezicht. Onlangs was Sophia Scholen aan de beurt. Met 28 scholen in Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk is dat de grootste aanbieder van basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. De Onderwijsinspectie looft het Sophiabestuur en spreekt de waardering ‘goed’ uit, wat maar weinig onderwijsbesturen is gegeven.

‘Ambitieus schoolbestuur’
Het rapport van de Onderwijsinspectie over Sophia Scholen is deze week gepubliceerd op hun website. De inspecteurs prijzen wat het bestuur, bestaande uit Omar Ramadan en Eveline Driest, in korte tijd heeft bereikt: ‘Het is bewonderenswaardig wat het bestuur in deze relatief korte en complexe periode samen met zijn scholen heeft gerealiseerd. Het bestuur heeft een heldere visie en weet waar
het naar toe wil met zijn scholen. Daarin is het ambitieus.’ Het nieuwe koersplan dat een half jaar geleden werd vastgesteld, werd geprezen. Ook de inzet voor de Duin- en Bollenstreek wordt geroemd: ‘Het bestuur is transparant en integer in de manier waarop het werkt. Het bestuur is zich bewust van zijn maatschappelijke opdracht en draagt ook op regionaal niveau proactief bij aan goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio.’

Stevig onderzoek
Om de bestuurders te kunnen beoordelen, hebben vijf inspecteurs niet alleen Ramadan en Driest een aantal keer gesproken, maar ook diverse scholen bezocht en overlegd met schooldirecteuren, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Ook werden een bestuurder van Stichting Fioretti Teylingen en een wethouder van de gemeente Teylingen geïnterviewd, om te kijken hoe het
samenwerkt met externen.

‘Trots, maar het is een teambonus’
Ramadan zegt trots te zijn, maar dit niet te beschouwen als de verdienste van zijn collega Driest en hem alleen: ‘We zijn zeker trots op deze bijzondere waardering van de Onderwijsinspectie, maar ik beschouw het als een teambonus voor alle 800 Sophia-collega’s. We doen dit samen.’