°C
zondag 14 juli 2024

Aantal leerlingen uit Oekraïne en Syrië gestegen

Hillegom – De Internationale Schakelklas en Taalklas Duin- en Bollenstreek werken sinds september nog intensiever samen dan voorheen. De reden? De enorme toestroom aan vluchtelingen. Beide scholen richten zich op zogenaamde nieuwkomers. De Taalklas groeide sinds september vorig jaar van drie groepen in Noordwijkerhout naar in totaal negen groepen verspreid over vier locaties. ISK telde er vier en start na de zomer met 13 groepen, in Lisse en Rijnsburg. “Iedereen heeft recht op onderwijs en wij zijn er trots op dat we dit kunnen bieden.”

Taalonderwijs en Burgerschap
De Taalklas Duin- en Bollenstreek, onderdeel van Sophia Scholen, biedt onderwijs aan kinderen van 6 tot 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet spreken. “Zij zitten gemiddeld een jaar bij ons school” vertelt directeur Sandra van Grieken. “Het belangrijkste doel is om de Nederlandse taal bij te brengen, zodat zij kunnen starten op een Nederlandse reguliere basisschool. Zijn ze 12 jaar of ouder, dan stromen ze door naar het ISK. Naast taalonderwijs ligt onze focus op het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. Elk kind heeft eigen streefdoelen en krijgt onderwijs op maat.”

ISK Duin- en Bollenstreek, onderdeel van het Fioretti Teylingen, is in mei 2016 gestart in Katwijk en inmiddels verhuisd naar Lisse. Na de zomer opent een tweede vestiging in Rijnsburg waar vier van de 13 groepen een plekje gaan krijgen. In september werd les gegeven aan zo’n 90 leerlingen; dit is inmiddels meer dan verdubbeld naar 210. De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Zij verblijven maximaal 2 jaar op de ISK. Daarna stromen de leerlingen door naar het regulier VO/MBO onderwijs. “Niet alleen het aanleren van de Nederlandse taal heeft prioriteit, ook Burgerschap staat centraal, aldus teamleider Marian de Jong. “Het actief leren kennen en begrijpen van de Nederlandse
cultuur vinden wij ontzettend belangrijk”.

Vanwege de enorme groei hebben Van Grieken en De Jong intensiever contact dan anders. Van Grieken: “Toen ik september vorig jaar startte als directeur van De Taalklas begon ik met 16 leerlingen in drie groepen. Nu leid ik negen groepen, verspreid over vier locaties (Lisse, Warmond, Katwijk en Noordwijkerhout) en geven we les aan 130 kinderen. Vanwege alle coronamaatregelen zijn veel, met
name Syrische, gezinsherenigingen uitgesteld. Sinds september vorig jaar is er sprake van een inhaalslag. Toen dat stabiliseerde brak de oorlog in Oekraïne uit, met als gevolg de enorme toestroom van leerlingen.”

Divers leerlingenaanbod
De Taalklas deelt de leerlingen in op leeftijd, ISK doet dit op niveau. Op beide scholen vindt een instaptoets of leerbaarheidstoets plaats. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt met leerdoelen en in het geval van de ISK het verwachte uitstroomniveau. Drie keer per jaar wordt er tussentijds geëvalueerd. Het leerlingenaanbod is op beide scholen divers. Sommige kinderen pikken alles snel op en zijn erg taalgevoelig, anderen juist analfabeet of verstandelijk, lichamelijk of gedragsmatig beperkt. Dat maakt het soms best complex, maar zegt Van Grieken: “Dit werk is zo fantastisch. Het plezier dat de kinderen uitstralen, de onderlinge ontmoetingen, ouders die ons dankbaar zijn. Het maakt mijn werk enorm zinvol”.

Betrokken leerkrachten
Van Grieken en De Jong doen er met hun teams alles aan om alle kinderen binnen hun doelgroep te voorzien van onderwijs. “Elk kind verdient goed onderwijs”, benadrukt De Jong. “Het was uiteraard voor ons allebei een uitdaging om in deze arbeidsmarkt leerkrachten te vinden om alle nieuwe​ groepen en locaties te bemannen, maar we zijn goed op weg. We zijn ontzettend blij met collega’s die extra zijn gaan werken, enthousiaste leerkrachten die bij ons wilden starten en gepensioneerde oude rotten in het vak die met liefde opnieuw de handen uit de mouwen willen steken voor deze vaak kwetsbare en getraumatiseerde doelgroep. Zij maken met elkaar echt het verschil. De verschillende gemeenten die de communicatie op gang hebben gebracht en de korte lijnen met instanties waarmee we intensief samenwerken, zoals Vluchtelingenwerk, Welzijnskwartier en het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek hebben ook enorm geholpen.”

Aankomende evenementen

Lees ook: