Vijf inwoners verrast met lintjesregen

10 min leestijd

Hillegom – Op dinsdag 26 april verraste burgemeester Arie van Erk een 5tal inwoners van Hillegom met een Koninklijke Onderscheiding.  Vier gedecoreerden ontvingen de versierselen op de locatie Culturele Raad uit handen van burgemeester van Erk.

Mevrouw Eisenga-Heuseveldt, mevrouw Bijwaard en de heer van der Lee kregen van burgemeester Arie van Erk te horen dat ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Kalkers kreeg van burgemeester Arie van Erk te horen dat hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Helaas kon de heer Frank Out niet aanwezig zijn. Hij kreeg eerder op de ochtend telefonisch te horen dat ook hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor hem is op zaterdag 30 april om 10.30 uur de uitreiking bij hem thuis.

Tekst gaat verder onder de fotoreportage.

Foto’s: Owen Oneill

De volgende mensen worden onderscheiden:

Mevrouw M. (Marjolijn) Eisenga-Heuseveldt (70)

Mevrouw Eisenga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij is al 60 jaar betrokken bij de wandelsportvereniging DJO (Door Jeugd Ontstaan), waarvan zelfs 50 jaar als bestuurslid. Mevrouw Eisenga is vanaf het begin lid geweest van de wandelvereniging die in 1961 is opgericht.

De vereniging verzorgde 60 jaar lang wandelingen door heel Nederland. Zij is al jong in het bestuur gegaan, zo rond haar 20ste. Vervolgens heeft ze 50 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 25 jaar als motor achter de vereniging.

Het belangrijkste evenement van de wandelvereniging was de jaarlijkse Keukenhoftocht. Deze werd sinds 1962 georganiseerd en was een begrip in het landelijk wandelpeloton, maar ook buiten de landsgrenzen. De wandeltocht heeft jaren gekend van meer dan 3000 deelnemers. Zo’n wandeltocht organiseren is geen kleinigheid, jarenlang heeft Marjolijn hierin het voortouw genomen. De hele organisatie vergde veel tijd en zij begon daarmee al in de zomermaanden. Het werk dat hiermee is gemoeid was enorm, zoals gesprekken met betrokken instanties en hulpdiensten, alles wat nodig was voor de organisatie (o.a. kraampjes, routebeschrijvingen, inschrijvingen) teveel om op te noemen.  Deze tochten zijn tot 2013 georganiseerd.

Vorig jaar is DJO, tot groot verdriet van Marjolijn, noodgedwongen gestopt. Tot het bittere eind regelt ze de laatste zaken nu die daarmee gemoeid gaan om 60 jaar DJO en 50 jaar bestuur goed af te sluiten. Het wandelen was en is haar lust en leven en dit ging haar zeer aan het hart.

Vanaf 1991 is mevrouw Eisenga lid van de Hillegomse Harmonie Kapel (HHK). De HHK heeft een eigen verenigingsgebouw De Bestemming. Marjolijn heeft voor het hele gebouw alle gordijnen gemaakt en tot op heden onderhouden. Jaarlijks worden alle gordijnen mee naar huis genomen. Kleine reparaties worden uitgevoerd en ze worden weer gewassen teruggehangen. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de uniformering van de drie orkesten van HHK.

Sinds 2018 is Marjolijn betrokken als vrijwilligster bij Welzijnskompas in de rol van gastvrouw. Elke maandagochtend is zij aanwezig en draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen in het leer- en ontmoetingscentrum.

De heer W.P.M. (Ruud) Van der Lee (58)

De heer Van der Lee is benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau.

De heer Ruud van der Lee heeft met zijn tomeloze inzet speeltuin Weerestein van de ondergang gered. Deze speeltuin is in 1945 opgericht bij akte door Koningin Wilhelmina. Rond 2004 was de speeltuin er heel slecht aan toe, zowel de organisatie alsmede de staat van onderhoud. Ruud trok zich dat aan en ging aan de slag. Met de handen uit de mouwen begon de wederopbouw.

Na een periode van plannen, inspraak, rekenen en vooral fondsenwerven is de renovatie in 2007 gestart en is er bijna een jaar lang elke zaterdag gewerkt om de speeltuin opnieuw in te richten.

In 2011 is begonnen met de bouw van een nieuw verenigingsgebouw. Dit was nodig in verband met milieu (o.a. asbest, vervangen CV, glasisolatie) als ook voor hygiëne, gebruiksmogelijkheden (buurtfunctie), onderhoud en veiligheid. Dit alles gebeurt met de nodige lokale sponsoren.

Op het gebied van duurzaamheid is Ruud ook erg vooruitstrevend. Behalve een veilige speelplek is het ook belangrijk om een duurzame toekomst te bieden. Het verenigingsgebouw is door het plaatsen van zonnepanelen geheel energie neutraal. Daarnaast is het sinds 2014 een 100% rookvrije speeltuin.

Uiteraard heeft hij dit niet alleen gedaan, maar hij is in staat geweest om een trouwe groep vrijwilligers te binden. Daarnaast is hij een meester in het verkrijgen van donaties. Ruud heeft met zijn onderbouwde plannen de waardering van de fondsen in de vorm van donaties binnen gesleept.

Daarnaast zet Ruud zich ook in bij de landelijke branchevereniging voor speeltuinwerk, NUSO. Vanuit landelijk perspectief wordt speeltuin Weerestein gezien als mooi voorbeeld. Er zijn tal van activiteiten, een actief team vrijwilligers en de speeltuin is inclusief gemaakt ook voor kinderen met een beperking.

Mevrouw S. (Sandra) Bijwaard-Houwing (58)

Mevrouw Bijwaard-Houwing is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Bijwaard-Houwing is als vrijwilliger al vele jaren actief voor verschillende verenigingen.

Vanaf 1984 is zij 14 jaar lang als penningmeester betrokken geweest met Slavisch folklorisch koor Lorodelba. Als penningmeester was zij verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en het verzorgen van de administratie. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het contact met de gemeente aangaande de subsidies.

In 2009 is Sandra toegetreden tot de jeugdcommissie van RTV (ren- en toervereniging) De Bollenstreek.

Vanaf 2015 is zij penningmeester van de vereniging.  Als penningmeester doet ze haar werk met grote nauwkeurigheid. Ze is bereid mee te denken tijdens vergaderingen. Ze weet alle regels van het KNWU altijd perfect te verwoorden en is betrokken bij alle evenementen die georganiseerd worden. Zo was ze ook erg actief in de organisatie van verschillende regionale en nationale evenementen, waaronder Tour de Lisse, Luba Ladies Classic, de Ronde van Hillegom, de Ronde van Lisse en het NK wielrennen voor burgemeesters.

Van 2003 tot 2009 heeft zij de volledige financiën verzorgd van de Vrije School de Toermalijn. Aangezien er geen overkoepelend bestuur bestond kwam deze taak volledig op Sandra terecht, dit deed ze naar haar gezin en werk.

Ook steunt zij het KWF kankerbestrijding door al meer dan 20 jaar de collecte te lopen.

Al dit vrijwilligers werk doe zij naast de mantelzorg voor haar ouders.

De heer P. (Ton) Kalkers (87)

De heer Kalkers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Door donaties en toedoen van missionaris Voskuilen en de heer Kalkers is er een stichting opgericht met als doel de landlozen in Brazilië in gelegenheid te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen.

De stichting heeft door inzamelingsacties landbouwgrond kunnen verwerven waar gezinnen in een project geholpen worden hoe ze d.m.v. tuinbouw en de juiste methodes voldoende inkomen kunnen verwerven voor de biologische groenteteelt. Dit project draait momenteel zelfstandig en leidt jaarlijks mensen op die daarmee zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien.

Ook ondersteunt hij financieel een stichting Comonidade do trabalho. Deze stichting zorgt ervoor dat rond de 200 en 300 kinderen tweemaal daags eten krijgen. Daarnaast wordt er voor kleding, scholing en noodzakelijke medische hulp gezorgd.

De heer Kalkers heeft brede ondersteuning geleverd met het opzetten van een schoolgebouw om kinderen uit townships in Zuid-Afrika met leerachterstanden via een speciale leermethodiek klaar te stomen voor het eerste schooljaar. Behalve zijn bijdrage aan de bouw van het centrum, heeft hij daarna ook geholpen met de watervoorziening, bouwen van een keuken, aanleg elektriciteit en verlichting. Toen de vloer verslechterde zorgde hij voor een nieuwe verdieping voor het hele gebouw. Zeker honderden kinderen zijn sinds de opening ondersteund onder andere door het regelen van alle benodigde voorzieningen en schoolmeubilair. Dit project wordt ook bij andere townships opgezet.

Voor Christina’s Dagsorg in Zuid-Afrika heeft hij gezorgd voor realisatie van de benodigde voorzieningen. Dit om in de opvang, voeding en huisvesting van veelal zeer jonge dakloze kinderen te kunnen voorzien.

Naast zijn buitenlandse vrijwillige activiteiten heeft hij zich ook vanaf 2006 ingezet voor behoud van de Jozefkerk. In 2012 de heer Kalkers het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging Instandhouding Jozefkerk en Pastorie. Als voorzitter van deze vereniging heeft hij leiding gegeven aan de activiteiten van de vereniging, welke sterk bepalend zijn geweest voor het uiteindelijke behoud van de kerk als beeldbepalend en markant gebouw voor de gemeenschap.

De heer F.J.W. (Frank) Out (62)

Helaas kan de heer Out vanwege zijn verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn bij de uitreiking van zijn Koninklijke Onderscheiding. De heer Out werd via een videocall door burgemeester Arie van Erk ‘onderscheiden’. De officiële uitreiking zal op zaterdag 30 april plaatsvinden.

De heer Out heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud, de modernisering en de lokale verbinding van het middelbaar onderwijs in Hillegom en het beroepsonderwijs in Velsen En IJmuiden. Vanuit zijn functie heeft hij op bijzondere wijze de verbinding gemaakt tussen de school en de Hillegomse gemeenschap. Als directeur van het Technisch College Velsen & Maritiem. Hij heeft veel vernieuwingen doorgevoerd binnen de twee scholen en heeft ervoor gezorgd dat de leerlingenaantallen zijn gegroeid. Ook in deze functie zoekt hij goed contact met de organisaties om de school heen.  Zo is er op de school nu een hotspot voor moderne techniek waar leerlingen van basisscholen kennis kunnen komen maken met techniek. Ook zet hij zich in om meiden te interesseren om ook in de techniek te gaan werken, dit wordt onder andere gedaan met een Girlsnight.

De heer Out zet zich al vele jaren in voor meerdere verenigingen en stichtingen. De lijst is bijna te lang om allemaal op te noemen. De meeste tijd heeft hij gestoken in de organisatie van Koningsdag/ Koninginnedag en 4/5 mei. Hij heeft zich vooral hard gemaakt om 4/5 mei weer op een goede manier te herdenken en te vieren!

De heer Out heeft de organisatie van 4/5 mei in Hillegom een lange tijd op zich genomen. Van alleen de 2 minuten stilte bij het Molenduintje is 4/5 mei uitgegroeid tot iets groots in Hillegom. De herdenking op 4 mei begint nu in de Maartenskerk met een herdenkingsbijeenkomst en dan loopt er een stille tocht naar het Molenduintje. Later werd de herdenking nog eens uitgebreid met de Herdenking na het Molenduintje. In ‘zijn’ school werd na de herdenking nog langer stil gestaan door een programma vol met muziek (o.a. door leerlingen van het Fioretti College), gedichten en verhalen.

De heer Out heeft zich ook de festiviteiten tijdens het lustrum op 5 mei lange tijd georganiseerd. Hij was een van de organisatoren van ‘Keep Them Rolling’ door de Bollenstreek. Verder werd er een tentoonstelling over de oorlog in Hillegom gemaakt.

Gedurende twee jaar (2016/2018) was de heer Out lid van de Raad van toezicht van de stichting The Mobile Educator. Doel van deze stichting was om Syrische docenten een introductietraining te geven over het Nederlandse onderwijs. In deze periode dat de stichting actief was volgden ruim 75 Syrische docenten deze training. Vanuit zijn functie stond hij het bestuur actief met raad en daad bij. Ook verbond het The Mobile Educator met de lokale dodenherdenking in Hillegom.

In 2011 en 2013 is de heer Out medeorganisator geweest van Samenloop voor Hoop in Hillegom. Hiervan heeft hij door zijn onvermoeibare inzet en vermogen om te motiveren, mede een succes gemaakt.

Van 1985 tot 1988 heeft hij Nederlandse les gegeven aan een Turkse immigrant. Daarvoor is  hij van 1978 tot 1981 wekelijks begeleider geweest bij stichting de Zevensprong. Als begeleider van het paardrijden voor mensen met een beperking. Daarnaast is hij mee geweest als begeleider van een kamp van een medisch kinderdagverblijf.

Op dit moment is hij ook actief als vrijwilliger voor de Stichting Hillegom Online. Deze foto en nieuwssite over Hillegom is opgezet door zijn zonen. Dit doen zij samen met een groep vrijwilligers. Hij helpt hierbij waar nodig. 

Een nieuwe project is ook Hillegom Rondom. Met een groep fotografen zetten zij Hillegom het hele jaar door op de foto. Dit geeft een mooi lokaal beeld van Hillegom door de seizoenen heen.