°C
woensdag 17 juli 2024

BBH, Bloeiend Hillegom en CDA bereiken coalitieakkoord

Hillegom – De partijen BBH, Bloeiend Hillegom en CDA Hillegom zijn tot een akkoord gekomen. Zij hebben het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen is gemaakt, samen ondertekend. In de vergadering op 28 april zal het worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tijdens diezelfde vergadering worden ook de beoogde wethouders benoemd: Jan van Rijn (BBH), Maarten Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), Karin Hoekstra (CDA) en Anne de Jong (BBH). Het is niet duidelijk of zij allemaal fulltime aan de slag gaan als wethouder.

In het coalitieakkoord ‘Met trots vooruit!’ wordt bij veel verschillende visies stil gestaan, zoals omgevingsvisie, mobiliteitsvisie, energietransitie en woonvisie. Het hele akkoord is onderaan de pagina te lezen.

Inbreng raad
Voordat het coalitieproces in gang werd gezet, is afgesproken dat er nog onderwerpen vanuit de raad toegevoegd kunnen worden aan het akkoord. Met de verschillende fracties is afgesproken dat zij daarvoor een eerste aanzet kunnen doen via een pitch van 3 minuten in de eerstvolgende raadsvergadering op 28 april 2022. Op donderdag 12 mei wordt het coalitieakkoord inhoudelijk verder besproken. Wijzigingen kunnen dan via amendementen worden aangegeven.

Aankomende evenementen

Lees ook: