Een dorp besturen doe je samen

3 min leestijd

Ingezonden brief

Hillegom – Volgende week mogen de Hillegomse inwoners naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Politieke partijen zijn druk bezig kiezers voor zich te winnen: fraai vormgegeven verkiezingsprogramma’s en folders zien het daglicht. Met daarin plannen voor de komende 4 jaar en terugkijken op punten waarvoor partijen zich de afgelopen jaren hard hebben gemaakt.

Ook Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) doet dit. Deze partij claimt een lange lijst van successen. De werkelijkheid is dat genoemde plannen allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn geweest van de gehele gemeenteraad, zoals het hoort te gaan in een democratie. Voor veel trajecten is een lange adem nodig geweest, verspreid over meerdere raadsperiodes. Achtereenvolgende wethouders van verschillende partijen, namelijk de PvdA, VVD, CDA, D66 en Bloeiend Hillegom, zijn “trekker” geweest van door BBH opgeëiste successen. Denk daarbij aan de nieuwe accommodatie van SV Hillegom, nieuwbouw van basisscholen, het Fioretti College, het opknappen van sportpark de Zanderij. Het Julianapark was een burgerinitiatief. Ook zorg op maat voor iedereen is niet geïnitieerd door de BBH. Deze plannen zijn allemaal in gang gezet in een periode dat de BBH niet in het college zat en maar 2 zetels had. Vrijwel alle geclaimde bouwplannen zijn in gang gezet vóórdat de BBH in de coalitie zat.

Screenshot van een deel van het verkiezingsprogramma van de BBH.

Tot slot de claim “bijna geen stijging van de gemeentelijke belastingen”: de objectieve cijfers van onderzoeksbureau Coelo over de jaren 2015-2021 geven een ander beeld, namelijk dat alle gemeentelijke lasten met meer dan de inflatie zijn gestegen. Dus ook hier past nuance.

Kiezers informeren en enthousiasmeren om op je partij te stemmen is vanzelfsprekend en hoort erbij. Maar de kiezer heeft daarbij recht op een transparant en eerlijk beeld over de rol en bijdrage van politieke partijen. Het zou de BBH sieren te erkennen dat het besturen van een dorp een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van alle partijen in de gemeenteraad en dat je elkaars kennis, vaardigheden en ervaring hard nodig hebt om het juiste te doen voor je inwoners. Dit geldt des te meer voor de huidige grote vraagstukken als duurzaamheid, woningnood en zorgen over oplopende kosten voor boodschappen en energie.

Annechien Snuif, raadslid/wethouder D66 2010-2018
Annemieke van Dijk, raadslid PvdA 2006-2018
Dick van Egmond, raadslid GroenLinks 2014-2022 

Reactie BBH

Hillegom Online heeft de BBH om een reactie gevraagd op bovenstaande brief. Hieronder de reactie vanuit de fractie BBH.

BBH herkent zich niet in de inhoud van bovengenoemde brief. Vanzelfsprekend is het besturen van Hillegom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel het college als de gemeenteraad. Onze inwoners weten daarnaast ook heel goed dat er in Hillegom geen enkele partij een absolute meerderheid heeft. Om onze inwoners te laten zien dat speerpunten van BBH uit het verleden geen loze beloften waren, hebben wij in onze verkiezingsfolder opgeschreven wat er de afgelopen raadsperioden allemaal is gerealiseerd in onze mooie dorp. BBH verantwoordt zich namelijk graag naar onze inwoners. Niets meer en niets minder in verkiezingstijd.