°C
donderdag 25 juli 2024

Gemeenteraad Hillegom peilt behoefte aan beleid bij maatschappelijke organisaties

Hillegom – De gemeente Hillegom heeft op dit moment geen specifiek beleid voor LHBTI (gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).

Als voorzitter van de gemeenteraad heeft burgemeester Arie van Erk een brief met vragenlijst gestuurd naar verschillende organisaties, verenigingen en scholen om bij hen te peilen of er behoefte is aan beleid op dit gebied. Burgemeester Van Erk: “De gelijke behandeling van LHBTI-ers is belangrijk. Niemand mag worden uitgesloten. We willen graag weten of beleid nodig is op dit terrein.  Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de organisaties die midden in de samenleving staan?”

Een interne werkgroep van de gemeenteraad doet naar aanleiding van de antwoorden verslag aan de gemeenteraad. Zij komt daarna met een advies over het wel of niet invoeren van LHBTI-beleid en de eventuele uitvoering van dit beleid.

Aankomende evenementen

Lees ook: