Hillegom maakt zich hard voor meer evenwicht in de coronamaatregelen

2 min leestijd

De impact van de preventieve harde lockdown op het dagelijks leven is groot en vraagt veel van iedereen. Dat geldt ook voor de gemeente Hillegom. Tijdens het VNG-congres (voor Nederlandse gemeenten) maakt Hillegom (net als een aantal andere gemeenten) een vuist. Zij roept de regering op om meer evenwicht aan te brengen in de aandacht voor de zorg én de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Vervolgens op basis hiervan te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan.

Lange termijn perspectief
Na twee jaar coronapandemie lijkt nog steeds het lange termijn perspectief niet duidelijk. Een zorgvuldige belangenafweging voor uitlegbaar coronabeleid is van groot belang. Iedereen heeft perspectief nodig om te begrijpen waarom bepaalde maatregelen genomen worden en op welk moment die maatregelen weer van tafel gaan. Ook in Hillegom is te zien dat het naleefgedrag onder druk staat, omdat de regels niet altijd worden begrepen en daardoor hun waarde verliezen. Daarnaast lijkt het Nederlandse coronabeleid niet aan te sluiten bij de landen om ons heen waar winkelen en naar een restaurant gaan wel mogelijk zijn.

Grote effecten
Inmiddels zijn de maatschappelijke, economische, financiële, maar ook mentale en fysieke effecten te zien bij steeds meer groepen in onze samenleving (ondernemers, jeugd, jongeren, onderwijs, ouderen). De effecten zijn voor de korte en langere termijn enorm.

Oproep aan het nieuwe kabinet
Voorafgaand aan de persconferentie van aankomende vrijdag roept de gemeente Hillegom tijdens het congres van 13 januari het nieuwe kabinet op om, bij het besluit tot het nemen van nieuwe maatregelen, op korte termijn:

· rekening te houden met de enorme effecten van de coronacrisis op de samenleving;

· te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het coronabeleid;

· hulp in te roepen van sectoren en lokale overheden omdat voor hen meer duidelijk is welke behoeften er zijn en welke knelpunten opgelost moeten worden.

Tekst: Gemeente Hillegom