Speeltuin Patrimonium wordt vernieuwd

1 min leestijd

Op 22 december tekenden de gemeente Hillegom, buurt- en speeltuinvereniging de Kapertjes en Woonstichting Stek overeenkomsten voor de speeltuin in de wijk Patrimonium. Met het aangaan van de overeenkomsten wordt de speeltuin door de gemeente Hillegom heringericht met nieuwe speeltoestellen en groen. Aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op de naastgelegen voormalige Sizo sportvelden. De ontwikkelaar van deze wijk, V.O.F. SIZO Ontwikkeling, levert een financiële bijdrage om de speeltuin te kunnen vernieuwen.

Speeltuin én ontmoetingsplek
De herinrichting vindt plaats in samenhang met de bouw van de nieuwe woningen op de voormalige Sizo sportvelden. Wethouder Karin Hoekstra: ‘De speeltuin is er natuurlijk voor kinderen en kan tegelijkertijd een ontmoetingsplek zijn voor bewoners van de wijk Patrimonium en de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk op de voormalige Sizo sportvelden.’

Afspraken goed vastgelegd
Woonstichting Stek geeft, als grondeigenaar, via een overeenkomst goedkeuring voor het gebruik van de grond. Tussen de gemeente Hillegom en buurt- en speeltuinvereniging de Kapertjes zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de speeltuin via een gebruiksovereenkomst.

Planning van de herinrichting
Met de ondertekening komt de herinrichting van de speeltuin een stap dichterbij. Gemeente Hillegom gaat met ingang van 1 januari 2022 het beheer en het onderhoud doen. Vervolgens worden er in de loop van 2022 ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van de speeltuin. Deze ontwerpen worden voorgelegd aan buurt- en speeltuinvereniging de Kapertjes en omwonenden. Daarna wordt een keuze gemaakt voor een definitief ontwerp. De uitvoering vindt in de loop van 2022 plaats.

Tekst: gemeente Hillegom