Kadernota aangeboden

1 min leestijd

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom heeft de Kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. Deze laatste Kadernota van deze raadsperiode staat in het teken van ‘afmaken waar we aan zijn begonnen’.

Financiële positie

Ook zonder de coronacrisis was er al sprake van een onzekere financiële situatie voor veel gemeenten in Nederland. Dit kwam niet alleen door de overgang enkele jaren geleden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten. Ook ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de mogelijke herverdeling van het Gemeentefonds, zijn zaken die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie van gemeenten. Dat betekent voor Hillegom dat er geen bezuinigingen of verhoging van belastingen nodig zijn als de rijksuitkering, naar verwachting, wordt verhoogd. Daarnaast kunnen ook de ambities worden uitgevoerd.

Samen

“Ook in deze tijden, gaan wij nog steeds waar het kan voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag. We kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. Zeker als ze bijdragen aan het versterken van de (directe) leefomgeving en/of sociale verbinding met elkaar”, aldus wethouder Anne de Jong.

Werken aan een fijn en veilig dorp

Met behoud van onze historische identiteit werkt het college aan een fijn en veilig dorp, waar het prettig wonen is. In aangename en veilige wijken en buurten waar inwoners naar elkaar omkijken.

De maatschappelijke opgaven (sociaal en fysiek) worden in samenhang aangepakt. Bijvoorbeeld gezondheid en wonen met zorg.

Daarnaast gaat extra aandacht uit naar onze woningbouwopgave, de overgang naar andere vormen van energie en onze lokale economie.