Burgerinitiatief minder CO2 ingediend bij gemeente Hillegom

Hillegom – Het burgerinitiatief “De HLT organisatie (Hillegom, Lisse, Teylingen) certificeert zich voor de CO2 prestatieladder” kan worden ingediend bij de drie gemeenten. Dit voorstel is er op gericht dat het gemeentelijk apparaat minder CO2 produceert. Er waren minimaal 50 handtekeningen nodig per gemeente, Hillegom, Lisse en Teylingen . Die zijn er inmiddels ruimschoots. 

Kinderen/jongeren ook betrekken het burgerinitiatief

Na de start van het initiatief meldden zich meerdere mensen bij initiatiefnemer Bart de Jong: kan ik mee helpen? Bart uit Sassenheim is gepensioneerd en werkte jarenlang bij Rijkswaterstaat. Anderen stuurden spontaan niet alleen hun eigen, maar ook handtekeningen vanuit hun netwerk. Michiel van den Hoven uit Hillegom kwam met het idee kinderen er bij betrekken. Want waar doen we het voor: voor een goede toekomst. 

HLT organisatie certificeren

De HLT gemeenten Hillegom), Lisse) en Teylingen) hebben samen één ambtelijke organisatie, de HLT werkorganisatie. Daarom is het in de praktijk alleen realistisch om hier de HLT organisatie te certificeren. 

CO2 prestatieladder

Een goed systeem voor CO2 vermindering – en daarmee beperken van klimaatverandering  – is certificeren voor de CO2 Prestatieladder (zie skao.nl). Met het behalen van het certificaat bewijst een gemeente dat zij voor het eigen gemeentelijke apparaat actief werk maakt van  CO2-reductie. 
Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 uitstoot is een goed handvat om de uitstoot te monitoren en bij te sturen met maatregelen om de uitstoot te verminderen. Een certificaat is, door de steun en inbreng van kennis van/via de onafhankelijke certificeringsinstantie, een flinke stimulans om duidelijk CO2 uitstoot te verminderen.

Vele gemeenten en bedrijven werken er al mee

De CO2-Prestatieladder is een steeds vaker gebruikt instrument om daadwerkelijk de CO2 uitstoot te verminderen. Al 15 gemeenten in ons land zijn gecertificeerd en meer dan 1000 bedrijven en (semi) overheidsorganisaties, zie skao.nl en vng.nl. De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) stimuleert gemeenten zich te laten certificeren en is zelf ook bezig zich te laten certificeren.

Voordelen, onder meer kostenbesparing

Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die gecertificeerd zijn 2 keer zo snel de CO2 uitstoot verminderen als niet gecertificeerde. Minder CO2 uitstoot betekent vooral ook minder benzine, diesel, gas en elektriciteit. Dus minder kosten voor energie. Natuurlijk gaan ook hier de kosten voor de baat uit. Een ander groot voordeel voor een gemeente is de voorbeeldfunctie. Zeer velen willen CO2  minderen, maar vinden het lastig. Hoe doe je dat? Een gecertificeerde gemeente stimuleert bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners enz. ook aan de gang te gaan en kan kennis delen. Hard nodig, want er moet nog heel veel gebeuren op dit gebied! Voor een goede toekomst voor ons en voor degenen die na ons komen.