°C
zaterdag 13 juli 2024

Webinar ‘Voorkomen corona besmettingen op de werkvloer’

Hillegom – De gemeente organiseert samen met GGD Hollands Midden een digitale bijeenkomst om bedrijven in de bollenstreekregio extra te informeren. Deze samenwerking tussen GGD Hollands Midden en de gemeente heeft als doel om de verspreiding van corona op de werkvloer te voorkomen door bedrijven op korte termijn te informeren en te adviseren over de coronamaatregelen. Zo kunnen bedrijven een zo veilig mogelijke werkomgeving waarborgen. Dit is zeker belangrijk nu het bloembollen- en sierteeltseizoen in volle gang is.

Digitale informatieavond
Tijdens de digitale informatieavond zal dieper worden ingegaan op hoe verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan worden voorkomen en wat te doen bij besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn arbeidsmigranten een van de risicogroepen, aangezien er een relatief hoog risico op verspreiding is op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom zal er specifiek worden ingegaan op deze groep .

Daarnaast zal het huidige testbeleid behandeld worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verschillende type testen die momenteel beschikbaar zijn en wordt er kort ingegaan op de stand van zaken rondom de vaccinatiestrategie. Na de presentatie is er tijd om vragen te stellen.

De bedrijven worden vanuit de gemeente uitgenodigd voor de informatieavond.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen u uit voor een Webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

Programma
19.00 – 19.10 uur                    Opening, introductie GGD
19.10 – 19.40 uur                    Presentatie GGD
19.40 – 19.55 uur                    Mogelijkheid tot het stellen van vragen
19.55 – 20.00 uur                    Afsluiting

De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat deze terug gekeken kan worden door geïnteresseerden die 3 mei niet aanwezig kunnen zijn.

Aanmelden
Heeft u interesse om dit Webinar bij te wonen? Mail dan voor donderdag 29 april naar projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en een link voor het Webinar waarmee u kunt deelnemen

Tekst: HLT Samen

Aankomende evenementen

Lees ook: