°C
woensdag 24 juli 2024

Griffierwisseling in Hillegom

Hillegom – De gemeenteraad van Hillegom heeft Yvonne Hermans aangewezen als opvolger van de huidige raadsgriffier. Mevrouw Hermans neemt vanaf half juli de leiding van de griffie over.

De huidige griffier, Elma Hulspas-Jordaan, hoopt later dit jaar haar pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Daarom beëindigt zij haar werkzaamheden als griffier met ingang van het zomerreces, op 17 juli. De Werkgeverscommissie van de gemeenteraad heeft, na een selectieproces, mevrouw Hermans voorgedragen als nieuwe griffier.Zij is nu nog griffier van de gemeente Stede Broec, in Noord-Holland. Maar ze kent de regio van Hillegom goed, doordat ze dichtbij woont en van 2008 tot 2016 plaatsvervangend griffier was in Noordwijk. Bij haar installatie in de raadsvergadering van 22 april heette burgemeester Van Erk haar alvast van harte welkom en wenste haar veel succes toe.

Aankomende evenementen

Lees ook: