°C
dinsdag 23 juli 2024

Gemeenten en ‘Voor ieder 1’ tekenen dienstverleningsovereenkomst

Streek – 25 maart was er een bijzonder digitaal tekenmoment. Wethouders Jan van Rijn van Hillegom, Jeanet van der Laan en Jolanda Langeveld van Lisse,  Arno van Kempen van Teylingen en Dennis Salman van Noordwijk zetten samen met Gerrit Jan Hoogeland, gedelegeerd bestuurder van Voor ieder 1, een handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst (dvo) voor de stichting i.o. Voor ieder 1.

Tekst: HLTsamen

Voor ieder 1 is de integrale toegang tot het sociaal domein voor inwoners. Hierin werken partijen samen die de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in het organiseren van toegang in lokale teams/sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams. Omdat deze samenwerking zo goed is bevallen, is besloten deze voort te zetten en er een stichting voor op te richten. Verder hebben ze samen met de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle rechten en plichten van de deelnemende partijen.

Wethouder Jan van Rijn: ‘De stichting staat en daar levert een officiële dienstverleningsovereenkomst een belangrijke bijdrage aan. We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt, waardoor er goede en laagdrempelige hulp, advies en ondersteuning aan alle inwoners kan worden gegeven.’

Over Voor ieder 1
De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociaal teams en de jeugd- en gezinsteams zijn op 1 maart samengegaan in de stichting in oprichting Voor ieder 1. Voor ieder 1 is dé plek voor zorg, ondersteuning en advies. Eén plek waar alle inwoners terechtkunnen, met in totaal zes fysieke locaties: in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk en Noordwijkerhout. De tijd dat iemand naar verschillende loketten moest en steeds zijn verhaal moest vertellen is daarmee voorbij. Bij Voor ieder 1 krijgt iedereen één vast contactpersoon. Overzichtelijk en prettig. Kijk voor meer informatie op de website www.voorieder1.nl

Aankomende evenementen

Lees ook: