°C
zaterdag 13 juli 2024

Onvrede over plan zonnevelden in de Oosteinderpolder

Hillegom – Het Hillegomse College heeft het voornemen om mogelijk zonnevelden aan te leggen in de Oosteinderpolder. Dit voornemen staat haaks op het beleid dat de gemeente tot nu heeft gevolgd. Volgens de geldende omgevingsvisie en het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij wil de gemeente juist de natuurwaarden van de polder behouden, de biodiversiteit versterken en de cultuurhistorische landschappelijke kwaliteiten in de Hollandse weides verbeteren.

Behoud de Polders en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn niet enthousiast over het idee van zonnevelden in de Oosteinderpolder. Zij vinden snelle duurzame energietransactie ook belangrijk, maar vinden dat dit niet ten koste mag gaan van het verlies aan biodiversiteit. “Jaarlijks maken circa 3000 tot 4000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder. Zonnevelden horen niet thuis in een gebied waar grote aantallen vogels neerstrijken om er te foerageren en even op rust te komen tijdens hun lange trektocht van stand- naar broedplaats.” laten Behoud de Polders en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland weten.

De verenigingen onderbouwen hun mening verder met het volgende: “Op 18 februari jl. werd in een uitzending van Nieuwsuur aandacht besteed aan zonneparken in het landschap. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukte in de reportage dat als Nederland slechts de helft van de vierkante meters dakoppervlakte van bedrijfsgebouwen en woningen van zonnepanelen voorziet, we de doelen van het Klimaatakkoord halen. Daarom is het aanleggen van zonneparken of zonnevelden op veenweides, bollen- en akkerbouwgrond helemaal niet nodig.”

Tekst: Behoud de Polders en de Vogelwerkgroep

Aankomende evenementen

Lees ook: