°C
zondag 14 juli 2024

Een plek voor zorg, ondersteuning of advies in de Duin- & Bollenstreek

Streek – Op 1 maart is de nieuwe stichting Voor ieder 1 geïntroduceerd in de Duin- en Bollenstreek. Eén organisatie waar zorg, ondersteuning en advies voor inwoners uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk gebundeld wordt. Dit samenwerkingsverband tussen de lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams in de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk wordt ook wel integrale toegang genoemd. Met de stichting Voor ieder 1 kiezen de vier gemeenten voor één integrale toegang voor alle hulpvragen.

Integrale hulpverlening
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken onder inwoners over hulpverlening in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat veel inwoners best tevreden zijn over de zorg en dienstverlening, maar het is voor de inwoners toch niet altijd duidelijk waar zij moeten zijn. Inwoners moeten soms hun verhaal meerdere keren vertellen, vaak ook omdat ze hulp nodig hebben op verschillende terreinen. De nieuwe aanpak voor integrale hulpverlening brengt hier verandering in.

Eén loket en één aanspreekpunt
Voor ieder 1 is er voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Mensen kunnen hier voortaan terecht met al hun hulp- of zorgvragen. Bij Voor ieder 1 werken medewerkers samen op het gebied van welzijn, jeugdhulp en volwassenenzorg. Dit betekent dat een inwoner met een vraag of probleem meteen goed wordt geholpen en niet naar verschillende loketten hoeft. Er is één vast aanspreekpunt, ook bij problemen op verschillende terreinen en ook indien er meerdere hulpverleners nodig zijn binnen één gezin. Voor de huidige klanten van de zorgdiensten verandert er niets. Zij houden hun eigen hulpverlener(s). Alleen wanneer zich een nieuwe hulpvraag aandient, wordt deze vanaf nu integraal afgestemd tussen de verschillende soorten hulpverleners om zo de beste passende hulp te bieden.

Aanvullende samenwerking is er met een groot veld van samenwerkingspartners. Dat zijn onder andere de ISD Bollenstreek, scholen, huisartsen, jongerenwerk, verenigingen, Centrum voor Jeugd en Gezin, waaronder de jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en pedagogen. Maar ook bijvoorbeeld woonstichtingen, GGZ, zorgaanbieders, Meedenkersnetwerk, politie, wijkverpleging, POH GGZ, MareGroep, Servicepunt Werk, bibliotheken, kringloop en voorschoolse voorzieningen. Per gemeente kunnen er ook nog lokale partners zijn.

Fysiek & digitaal
Voor ieder 1 krijgt zes vaste fysieke locaties, namelijk in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Noordwijk. Als deze locaties klaar zijn voor gebruik en de maatregelen het weer toelaten, kan iedereen binnenlopen op de spreekuren. Vanaf 1 maart 2021 is www.voorieder1.nl telefonisch, per mail en online bereikbaar. Houd de website in de gaten voor de openstelling.

Aankomende evenementen

Lees ook: