Leerlingen op afstand bij eerste paal IKC Hillegom

3 min leestijd

Hillegom – Over circa een jaar openen de deuren van het nieuwe IKC in Hillegom. Een innovatief kindcentrum, waarin onderwijs en kinderopvang nauw zullen gaan samenwerken. Woensdag 3 maart is de bouw van het indrukwekkende en duurzame pand, op de hoek Weerlaan/Vosselaan in Hillegom, officieel gestart. Wethouder Karin Hoekstra, bestuurder Omar Ramadan van Sophia Scholen en directeur Paula Bernsen van Wonderland Kinderopvang, hebben hierbij symbolisch de eerste paal geslagen.

Zie onderaan de foto’s van Hillegom Online-fotograaf Annette Damman

Tijdscapsule door kinderen op bouwplaats IKC Hillegom ingegraven
Twee leerlingen van basisschool Meer en Dorp, de school die samen met Wonderland Kinderopvang het IKC in Hillegom zal vormen, kregen daarnaast de eer om een tijdscapsule in te graven op de bouwplaats. Een capsule, vol met kunstwerkjes van de kinderen op school en het kinderdagverblijf. Het spektakel werd gefilmd door een leerling, zodat later die ochtend iedereen in zijn eigen klas kon meegenieten van het feestelijke moment. Na afloop kregen alle kinderen, per groep, op een versierd schoolplein een lekkere traktatie. Vanwege de coronamaatregelen konden de kinderen niet aanwezig zijn op de bouwplaats.

Eén gezamenlijke visie
Sophia Scholen en Wonderland Kinderopvang werken samen aan de start van een nieuw IKC. Team basisschool Meer en Dorp (onderdeel van Sophia Scholen) en team Wonderland Kinderopvang van locatie KDV/BSO Maasdamlaan kijken er enorm naar uit om gezamenlijk het onderwijsconcept van het IKC verder vorm te geven, onder leiding van Friedeke van der Lei, directeur Meer en Dorp en Amélie Binot, interim locatiemanager Wonderland Kinderopvang. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden de partners de kinderen straks een doorgaande leerlijn, waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren. In IKC Hillegom willen de partners bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst. Het IKC ontvangt al veel aanmeldingen en heeft ruimte voor een instroomgroep.

De pedagogische en didactische kennis binnen één team van professionals zorgt ervoor dat voor ieder kind de juiste ondersteuning geboden wordt. “In het IKC mogen kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. Hierbij zijn zij medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De school laat kinderen leren door te doen en zal vakoverstijgend en thematisch gaan werken”, vertelt Van der Lei enthousiast. “Naast de sturing op goede leeropbrengsten voor ieder kind is er een duidelijke plaats voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.”

“Ook natuurbeleving en creativiteit staan hoog op de agenda”, vult Binot aan. “Daarnaast hanteren we een gezonde levensstijl. De kinderen leren dat het belangrijk is om te bewegen en gezond te eten. Dit zie je terug in gezonde voeding en we willen op termijn graag verscheidene sportactiviteiten aanbieden.”

Nieuw IKC gebouw
Gemeente Hillegom is blij met de komst van het nieuwe IKC. “Met de realisatie van het Integraal Kindcentrum Hillegom maken twee verouderde schoolgebouwen plaats voor één nieuw, gezond en toekomstbestendig onderwijsgebouw voor zowel kinderopvang als primair onderwijs”, aldus Karin Hoekstra, Wethouder Hillegom RO, Verkeer, Milieu, Onderwijs, Cultuur en Duurzaamheid.

Nieuwe naam
Bij een nieuw IKC hoort een nieuwe naam. Niet alleen medewerkers, maar ook ouders en kinderen van basisschool Meer en Dorp en Wonderland KDV/BSO Maasdamlaan worden geënthousiasmeerd om mee te denken. Voorstellen zijn tot 1 april van harte welkom.

Foto’s: Annette Damman