CDA Hillegom stelt vragen over raadsvoorstel verkeer

1 min leestijd

Hillegom – De CDA-fractie heeft het college in Hillegom vragen gesteld over het Initiatief raadsvoorstel over Bereikbaarheid Bollenstreek – Haarlemmermeer, dat recent is aangenomen door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer. In het raadsvoorstel staan enkele maatregelen die consequenties hebben voor de verkeerssituatie in Hillegom.

De CDA-fractie erkent dat de verkeersveiligheid in ‘dubbeldorpen’ zoals Beinsdorp onder druk staat en dat de situatie door geplande woningbouw mogelijk verder zal verslechteren. Volgens de fractie kan deze uitdaging echter alleen in goed overleg tussen de gemeenten worden opgepakt. Met de in het raadsvoorstel genoemde maatregelen moet niet te hard van stapel worden gelopen. De Hillegomse CDA-fractie heeft inmiddels het initiatief genomen om met de opstellers van het Haarlemmermeerse raadsvoorstel in overleg te treden.

Tekst: CDA Hillegom