°C
zaterdag 13 juli 2024

Hillegom houdt koers in programmabegroting 2021

Hillegom – Afmaken waar we aan begonnen zijn, dat is het motto van het college voor 2021. Ondanks de financieel onzekere tijden, blijft het college onverminderd investeren in Heerlijk Hillegom. De begroting voor 2021 is sluitend. Voor de jaren daarna rekent Hillegom op meer geld van het Rijk, maar zal ook zelf kritisch kijken naar haar uitgaven. Deze verkenning naar minder uitgaven bekijkt het college samen met betrokken partners.

Dit voorjaar kondigde Hillegom al aan om financieel voor een uitdaging te staan. Naast de coronacrisis zorgen de decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp), de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Gemeentefonds voor de meeste gemeenten voor een grote druk op de lokale financiën.

Bijspringen Rijk
Hillegom vindt dat het Rijk de komende jaren moet bijspringen als het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg en een hogere bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Op dit moment wordt hiervoor gelobbyd vanuit alle Nederlandse gemeenten en provincies richting het Rijk. Mocht het Rijk vanaf het jaar 2022 hieraan niet meer willen bijdragen, dan zal ook Hillegom moeten bezuinigen.

Basis op orde
De afgelopen jaren heeft Hillegom flink geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Zo hebben nu bijna alle scholen een nieuw of gerenoveerd gebouw, is de riolering goed op orde, heeft Hillegom er een aantal mooie parken bijgekregen en is het centrum straks zo goed als opgeknapt. Hillegom heeft ook geïnvesteerd in ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wat betreft veiligheid en veilig opgroeien is er ingezet op meer politie (extra wijkagent), het jongerenwerk en op een ondermijningsprogramma.

Vitale wijken
Een positieve levensstijl, met voldoende bewegen, sociale contacten en een samenleving waarin iedereen mee doet, is en blijft een uitgangspunt voor Hillegom. De inwoners van Hillegom kijken naar elkaar om en wonen in aangename en veilige wijken en buurten. Met de politie en in het bijzonder de wijkagenten en boa’s zijn we zichtbaar op straat, om zo te weten wat er leeft en waar mogelijk inzet nodig is. Vitale wijken zijn zo veel mogelijk groen en dragen bij aan ontmoeten, gezondheid en veiligheid.

Verdeling ruimte
De komende jaren zullen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek moeten over de uitdaging in het zoeken naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. De toenemende vraag naar woningen, recreatiegebieden, groen, infrastructuur en alternatieve energiebronnen, vragen om een goede afweging en waar mogelijk multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte.

Toegankelijk Hillegom
In contact komen met elkaar is in deze tijd ingewikkelder. Maar het college blijft zich inzetten om in gesprek te blijven met inwoners, ondernemers en organisaties. Naast een toegankelijk bestuur, zet het college zich ook in voor een toegankelijk dorp. Voor de bereikbaarheid met fiets, openbaar vervoer, auto of te voet wordt komend jaar een mobiliteitsvisie opgesteld. We doen dit uiteraard in samenwerking met de omliggende gemeenten en met beide provincies.

Toekomstbestendig
Het college kijkt vooruit naar Hillegom voor volgende generaties. En dat doen zij niet alleen. Er wordt gewerkt aan een stevige positie in de regio, met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, maar ook Haarlemmermeer en Bloemendaal. Samen met het Rijk en de regio is het college bezig met de energietransitie. Daarnaast wordt er onverminderd geïnvesteerd in ons Heerlijk Hillegom, om het dorp ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor (nieuwe) inwoners en bezoekers.

Tekst: HLT Samen

Aankomende evenementen

Lees ook: