°C
maandag 15 juli 2024

Tussentijdse resultaten aanpak georganiseerde criminaliteit bekend

Hillegom – De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn actief in het tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (ondermijning). Hiervoor werken zij nauw samen met politie, OM en andere partners. De tussentijdse resultaten van de intensieve aanpak die eind 2018 is gestart, zijn nu bekend. Zo zijn 127 meldingen van misstanden binnengekomen. Ook zijn 14 hennepkwekerijen opgerold, 51 drugsaanhoudingen gedaan en drie drugspanden gesloten. 

Aanpak: signaleren, voorkomen én aanpakken

De gemeenten willen signaleren, voorkomen én aanpakken. Dit gebeurt samen met partners. Dit zijn natuurlijk de politie en het OM, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Signaleren

Door op tijd misstanden te signaleren, kan criminaliteit worden voorkomen. Inwoners en ondernemers van de drie gemeenten hebben een belangrijke rol bij het signaleren. In totaal zijn 42 meldingen van hen binnengekomen. Daarnaast zijn er nog 85 meldingen gedaan door gemeentemedewerkers die getraind zijn op het herkennen van signalen. De meldingen die inwoners, ondernemers en gemeentemedewerkers doen, zijn belangrijk. Ze kunnen het ontbrekende stukje zijn in een grotere (opsporings)puzzel. 

Voorkomen

Om te voorkomen dat criminelen zich hier vestigen, kijken gemeentemedewerkers kritisch naar twijfelachtige aanvragen voor bijvoorbeeld vergunningen. Ook wordt nagegaan of samenwerkingspartners hun geld eerlijk verdienen. Een goed en helder beleid hoort hierbij, daarom zijn bijvoorbeeld de APV en het bibobbeleid (toetsen van goede bedoelingen van aanvragers) aangepast.

Aanpakken

Regelmatig vinden integrale controles plaats, vaak in bedrijfspanden. Dit zijn controles met diverse partners, zoals de Omgevingsdienst. Samen kijken zij of er sprake is van zaken die niet kloppen. Als dat het geval is, kan dit bijvoorbeeld de sluiting van een pand betekenen. Of het aanhouden van verdachten door de politie. Het werken aan een zaak in onze gemeenten, helpt vaak ook weer om zicht te krijgen op zaken in een ander deel van de regio of het land. Bij controles in de drie gemeenten troffen de partners afgelopen anderhalf jaar onder meer 450.000 aan contant geld, 300.000 aan illegale sigaretten, 16.000 liter dieselolie, valse merkkleding, diverse hennepkwekerijen, een vermoedelijk drugslab, diverse soorten drugs en illegale prostitutie aan.  

Volgend thema: witwassen

Ook de komende anderhalf jaar gaan de gemeenten door met de aanpak van ondermijning. Die richt zich vooral op de speerpunten drugscriminaliteit, uitbuiting van werknemers (arbeidsuitbuiting) en witwassen. Hierbij is de oplettendheid van inwoners en ondernemers weer zeer gewenst.

Ondermijning

Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruik maken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. De gemeenten sluiten hiermee aan op de landelijke aanpak tegen ondermijning.

Behandeling in de raadscommissie

De tussentijdse resultaten worden behandeld in de raadscommissie van gemeente Hillegom op donderdag 3 september.

Melden

Wie dingen ziet die niet kloppen, kan dat uiteraard melden via de politie 0900 – 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000 en meldmisdaadanoniem.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: