°C
donderdag 25 juli 2024

Portefeuilleverdeling College Hillegom

Hillegom – De burgemeester en de drie wethouders van het college van Hillegom hebben de portefeuilles opnieuw verdeeld. Nadat wethouder Fred van Trigt aankondigde voorgedragen te zijn als burgemeester voor Zoeterwoude, besloot het college met drie wethouders en de burgemeester verder te gaan. Het college is vol vertrouwen om op deze wijze in gezamenlijkheid verder uitvoering te geven aan het collegeprogramma. Deze nieuwe portefeuilleverdeling gaat in op het moment dat Fred van Trigt Hillegom verlaat als wethouder.

Burgemeester Arie van Erk
– Algehele beleidscoördinatie (incl. projecten)
– Integrale veiligheid
– Ondermijning
– Openbare orde
– Juridische zaken
– Integriteitsbeleid
– Handhaving
– Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
– Personeel en organisatie
– Communicatie
– Dienstverlening
– Burger-/overheidsparticipatie
– Control
– Projecten:
o Coördinatie Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving)

Wethouder Anne de Jong, 1e locoburgemeester
– Financiën
– Wonen
– Openbare werken
– Projecten:
o Centrumontwikkeling
o Vossepolder
o Bloemswaard e.o.
o Jozefkerk
o Arbeidsmigranten

Wethouder Karin Hoekstra, 2e locoburgemeester
– Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen
– Ruimtelijke Ontwikkeling
– Natuur, Landschap, Recreatie
– Milieu
– Energietransitie en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom
– Kunst, Cultuur en Cultuur Historisch Erfgoed
– Verkeer en vervoer
– Onderwijs
– Accommodatie beleid
– Projecten :
o Hillegom Noord
o Nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool
o Nieuwbouw Giraf
o Healthy Hillegom

Wethouder Jan van Rijn
– Participatiewet (werk en inkomen)
– Wet Maatschappelijke Ondersteuning
– Jeugd
– Gezondheid
– Sport
– Welzijn
– Economie (inclusief toerisme)
– Project:
o Integrale toegang tot zorg
o Afval
o Julianapark
o Healthy Hillegom

Aankomende evenementen

Lees ook: