Alle foto’s: Uitreiking lintjes

4 min leestijd

Hillegom – Vrijdagochtend 3 juli 2020 reikte burgemeester Arie van Erk aan 5 inwoners van de gemeente Hillegom en een inwoner uit Beinsdorp een Koninklijke onderscheiding uit.

Door de maatregelen rondom corona werd de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen uitgesteld tot 3 juli. Vanochtend was het zover en reikte de burgemeester de Koninklijke Onderscheidingen persoonlijk uit in Villa Flora.

Onder de foto’s staat wie er allemaal een lintje hebben gehad en voor welke reden:

Mevrouw J.A. Sluijsmans-Ringelberg (65)
Mevrouw Sluijsmans-Ringelberg is sinds 1998 bij de Vereniging voor Middelbaar en Hogere Functionarissen (VMHF SZW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afwisselend vicevoorzitter, voorzitter en adviseur. Sinds 2016 is zij algemeen bestuurslid van de Stichting A+O fonds Rijk namens de vakbond CMHF. Daarnaast is zij sinds 12 jaar de voorzitter van twee werkgroepen en organiseert mede tweemaal per jaar een internationale vergadering voor experts op het gebied van biomechanica en fysieke belasting. Vanaf 2012 tot 2015 is mevrouw Sluijsmans-Ringelberg voorzitter geweest van het Overleg Orgaan Rijk en van 2009 tot 2014 was zij lid en voorzitter van het Platform Rijk Ondernemingsraden. Zij vervulde vanaf 2000 diverse rollen als fractie-assistent, burgerlid, raadslid, lijsttrekker en later fractievoorzitter bij de VVD Hillegom. Zij was 9 jaar raadslid bij de gemeente Hillegom.

Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.J.P. Visser-Wassenaar (80)
Mevrouw Visser-Wassenaar is sinds begin 2000 zeer actief als vrijwilligster bij het seniorenkoor Eigenwijs. Uit het koor Eigenwijs, is het Mariakoor ontstaan. Dit koor verzorgt tijdens de Mariamaanden optredens in verzorgingshuizen waar zij zich ook voor inzet. Mevrouw Visser-Wassenaar zet zich ook al tien jaar in als vrijwilliger in verpleeghuis De Weeligenberg. Zij is hier lid van de Cliëntenraad en zit zij in verschillende commissies om de zorg voor de cliënten te helpen verbeteren. Zij bakt wekelijks iets lekkers en staat bekend om haar heerlijke appeltaart bij lastige vergaderingen. Daarnaast zet zij zich in tijdens de jaarlijkse rommelmarkt en begeleidt zij bewoners met koken en schoonmaken.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.A.H. Wittenberg-Van Norden (64)
Mevrouw Wittenberg-van Norden is vanaf 1984 actief als vrijwilligster. Zij startte bij de Prinses Marijkeschool als lid van de ouderraad, beheerde de schoolbibliotheek, en was lees/knutsel/overblijfmoeder. Vanaf 1995 tot 2018 zette zij zich in voor balletschool Martha de Rijk. Zij was bestuurslid in de functie van secretaris. Zij beheerde de website en verzorgde de nieuwsbrief en hielp mee aan de jaarlijkse grote balletvoorstellingen. In 2000 is mevrouw Wittenberg-Van Norden vrijwilligster geworden bij de Zonnebloem, afdeling Hillegom/Beinsdorp. Zij heeft de zorg voor ongeveer 14 gasten. Zij is bestuurslid en zet zich in voor kleinschalige uitjes maar ook voor grote evenementen zoals onder andere de jaarlijks boottocht.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.C. Colijn (63)
De heer Colijn is sinds 1964 lid van het Hillegomse Harmonie Kapel. Sinds 2007 is hij meerdere keren bestuurslid geweest. Buiten deze functie om organiseert hij concerten en andere evenementen. Onder zijn leiding is het verenigingsgebouw ‘De Bestemming’ een vast onderkomen geworden. Dat de heer Colijn een muziekliefhebber is blijkt ook uit het feit dat hij zo’n tien jaar geleden is gestart met de organisatie van de Algemene Muzikale Vorming voor kinderen. Daarnaast was de heer Colijn vrijwilliger bij Kinderdagcentrum Het Raamwerk. Hij was lid van de Cliëntenraad en ouderraad. Later verruilde hij zijn vrijwilligerswerk bij Het Raamwerk voor Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Hij neemt deel aan de werkgroepen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ook hier zorgt de heer Colijn voor muzikale gelegenheden.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw E. van der Zande (51)
Mevrouw Van der Zande was van 2000 tot 2007 zweminstructeur en commissielid Elementair zwemmen bij zwemclub Lisse en begeleidde deelnemers naar het behalen van het zwemdiploma. Vanaf 2008 verricht zij meerdere activiteiten voor Stichting De Zevensprong. Zij houdt de financiële- en ledenadministratie op orde, leidt de technische commissie en begeleidt deelnemers aan de meerdaagse Special Olympics op diverse locaties. De Zevensprong heeft zelfs een paralympisch zwemkampioen voortgebracht, Marc Evers. Daarnaast houdt zij zich bezig met de organisatie van vieringen bij feestdagen en het organiseren van thema-avonden voor vrijwilligers. Van 1995 tot 2011 heeft mevrouw zich ingezet voor de Speel-o-theek in Hillegom.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Uit Beinsdorp

De heer M.M. van Veen (58)
De heer van Veen woont in Beinsdorp maar is al vele jaren vrijwilliger in de gemeente Hillegom. Hij is sinds 1990 bestuurslid bij Voetbalvereniging Hillegom. Jeugdvoetbal had zijn bijzondere aandacht. Van 1997 tot 2012 was hij trainer en begeleider van een aantal jeugdteams. Hij was lid van het jeugdbestuur V.V. Hillegom van 2000 tot 2002 en van 2002 tot 2012 voorzitter van het jeugdbestuur. In de periode 2000 tot 2018 was hij medeorganisator en begeleider van het jaarlijks Sportkamp voor de jeugd. In 2008 was hij als lid van de fusiecommissie zeer intensief betrokken bij de fusie die in 2012 tussen S.V. Concordia en V.V. Hillegom tot stand kwam.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.