Zwembad De Waterkanten tijdelijk dicht

1 min leestijd

Lisse – Zwembad De Waterkanten is vanaf 19 juli gesloten voor zwembadbezoek. Dit is nodig vanwege herstel van de tegels in de zwembassins en voor het oplossen van lekkages. Heropening van het zwembad wordt rond 1 oktober verwacht. De sporthal en gymzalen blijven wel open voor gebruik.

Zowel Sportfondsen Lisse als de gemeente Lisse betreuren de sluiting – zeker na de zwembadsluiting vanwege corona – maar zijn blij dat de gebreken na langere tijd worden hersteld. Iedere keer loskomende tegels in de zwembassins is vervelend voor de bezoekers en frustrerend voor de zwembadmedewerkers. De gemeente Lisse zorgt nu voor een structurele oplossing. Dat wekt vertrouwen.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Ik vind het vervelend en ingrijpend dat het zwembad dicht gaat, maar de gemeente wil ook kwaliteit en door de sluiting en grondige werkzaamheden wordt die kwaliteit verbeterd.”

Sportcentrum De Waterkanten is in februari 2015 opgeleverd en heeft sindsdien honderdduizenden bezoekers ontvangen. Vanaf het begin kampt het zwembad met lekkages in de kelder, deze hebben geen negatieve effecten op de zwembadbezoekers. Het loskomen van tegels in de zwembassins is zo’n twee jaar geleden begonnen en de laatste tijd verergerd. Herstel is noodzakelijk.

Als opdrachtgever van de nieuwbouw en eigenaar van het sportcentrum heeft de gemeente Lisse bij de opdrachtnemer van destijds – dit is niet Sportfondsen Lisse – erop aangedrongen om te zorgen voor het herstel van de tegels in de zwembassins en het oplossen van de lekkages. Deze opdrachtnemer zorgt er nu voor dat deze werkzaamheden in de komende maanden plaatsvinden. Met straks een hernieuwd zwembad als resultaat.

Zwembadbezoekers met vragen over door hen gevolgde lessen kunnen desgewenst contact opnemen met Zwembad De Waterkanten via 0252-414488.