°C
dinsdag 23 juli 2024

Financiën gemeente Hillegom onder druk

Hillegom – In de Kadernota 2021 presenteert het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen de inzet van de financiële middelen voor volgend jaar. De Kadernota wordt eind juni door de gemeenteraad vastgesteld en vormt dan de basis voor de nog op te stellen Programmabegroting 2021 en volgende jaren.

Uit de Kadernota 2021 blijkt dat Hillegom de komende jaren financieel spannende tijden tegemoet gaat. In de nu gepresenteerde Kadernota zijn de gevolgen van de coronacrisis niet meegenomen, omdat deze op dit moment nog moeilijk zijn te overzien.

Dat er effecten zullen zijn voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maar ook voor de financiële huishouding van de gemeente is duidelijk.

Ons Heerlijke Hillegom

Juist nu wordt duidelijk dat vitale wijken en buurten nodig zijn. We blijven inzetten op een gezonde en veilige woonomgeving, waar iedereen mee doet. Daarbij houden we een flinke woningbouwopgave, werken we aan de energietransitie en is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl van Hillegommers, juist in deze tijd.  Onze lokale economie heeft extra aandacht nodig. We willen met ondernemers meedenken en meewerken waar mogelijk. Ook zetten we ons in voor het veilig opgroeien van onze jeugd. Belangrijk daarbij is het vroegtijdig signaleren als het even niet zo lekker loopt. Het is een zware periode waar we nu met elkaar in zitten. Maar we zijn een sterke gemeente. We zetten met elkaar de schouders eronder. We blijven met elkaar het Heerlijke Hillegom, waar het prettig wonen en ondernemen is en we naar elkaar omkijken.

Samen

Door de bijzondere onzekere omstandigheden waarin we op dit moment met elkaar verkeren, zijn er veel zorgen. Waar mogelijk zal het college en de gemeenteraad hieraan ondersteuning moeten bieden. Ook in deze tijden wil het gemeentebestuur voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag. We zullen kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. Het college staat open voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het bijdraagt aan het oplossen van de onzekerheden en het versterken van de leefomgeving en/of sociale cohesie.

Financieel spannende tijden

Vooralsnog staat de Kadernota dan ook in het teken van ‘afmaken waar we aan zijn begonnen’. Ook zonder de coronacrisis was er al sprake van een onzekere financiële periode voor de gemeenten in Nederland. De decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp) vormen voor de meeste gemeenten namelijk nog steeds een struikelblok, daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van de begroting. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Gemeentefonds (herverdeling) zijn tevens factoren die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie van gemeenten en daardoor op onze initiatieven en ambities voor de komende jaren.

Aankomende evenementen

Lees ook: