Noord-Holland ziet af van Duinpolderweg

1 min leestijd

Hillegom/streek – De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden. 

De provincie wil uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van de beoogde Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse worden niet uitgevoerd. Dit is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland, Duurzaam Doorpakken! dat de nadruk legt op bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in de regio.  

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof: “Wij willen hiermee duidelijkheid bieden aan de inwoners en onze stuurgroeppartners, met wie wij graag in gesprek blijven over de bereikbaarheid in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland.” Het voorgenomen besluit over de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna maken de Noord-Hollandse partners (gemeente Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland) afspraken over financiering en projectleiding.