°C
zondag 14 juli 2024

Noodverordening Hillegom

Hillegom – In Hillegom mogen vanaf zaterdagavond 14 maart niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Dit staat in een noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast Hillegom geldt dit ook voor de 17 andere gemeenten van de veiligheidsregio.

De noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink.

De voorzitter sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Van kracht tot 31 maart

De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020.

De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Ook geldt deze niet voor de kinderopvang en locaties/gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg.

De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod. 

Voorkomen van besmetting

Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij. Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons.

We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen, vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. 

De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.”

Waardering voor vele acties

Burgemeester Arie van Erk waardeert de vele acties die inwoners, ondernemers en organisaties al hebben genomen. “De maatregelen die het kabinet getroffen heeft om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, hebben grote invloed op ons dorp. Ik ben blij te zien dat zoveel mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Deze verordening past bij de oproep van het kabinet en voorkomt het ontstaan van groepen groter dan 100 personen. Daarmee proberen we het virus terug te dringen,” aldus Arie van Erk.

Meer informatie rondom het coronavirus is te vinden op de website van de gemeente: Hillegom.nl/coronavirus.

Aankomende evenementen

Lees ook: