In actie tegen verrommeling en illegaal gebruik bollengrond

1 min leestijd

Hillegom – De samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zetten de komende jaren in op het terugdringen van oneigenlijk gebruik van bollengrond. De drie gemeenteraden hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.

De gemeenten zijn dit voorjaar succesvol gestart met het inspecteren van het complete buitengebied en zetten dit de komende jaren voort. De focus ligt voornamelijk op verkeerd gebruik van bollengrond. Te denken valt hierbij aan paardenbakken, tuin bij de woning, volkstuinen, grasland. Daarnaast vindt controle plaats op ondermijnende activiteiten en de huisvesting van arbeidsmigranten. Samengevat gaat het om het behouden van de Bollenstreek, het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van ondermijnende activiteiten.

Inspecteurs bezoeken onaangekondigd locaties. Zij inspecteren samen met de eigenaar het terrein en/of de gebouwen. Na inspectie bespreken zij de bevindingen met de eigenaar. Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik onderzoekt de gemeente eerst of legalisatie mogelijk is en onder welke voorwaarden. Is dat niet mogelijk dan gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar over de vervolgstappen om het strijdig gebruik te stoppen.

De inspecteurs zijn te herkennen aan hun kleding met HLTsamen logo en zullen zich altijd legitimeren.

Lees ook: Kom ook naar het Repair Café

Hillegom, Lisse en Teylingen werken hierbij samen met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en de andere Greenport-gemeenten (Noordwijk, en Katwijk). Gezamenlijk doel is te werken aan het behoud van het karakter van de Bollenstreek.